Nyheder


10. januar 2022

Deltagere til forskningsprojekt om tilbagevenden til arbejdet søges

Dansk Center for Hjernerystelse søger deltagere til en spørgeskemaundersøgelse om tilbagevenden til arbejde og arbejdsfastholdelse efter hjernerystelse.

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvilke arbejdsrettede initiativer der på nuværende tidspunkt er på danske arbejdspladser, når en person skal vende tilbage i arbejde efter en hjernerystelse. Undersøgelsen skal munde ud i en informationsbrochure til arbejdsgiverne.

Brochure med viden og vejledning


Brochuren skal indeholde viden og vejledning om arbejdsrettede indsatser til medarbejdere med længerevarende følger efter hjernerystelse, så de kan få den bedst mulige støtte fra arbejdspladsen i løbet af processen.

Måske undersøgelsen er noget for dig?


Til at starte med skal du som deltager besvare nogle spørgsmål om, hvordan det har været at vende tilbage i arbejde. Du deltager i undersøgelsen telefonisk, hvor du kommer til at tale med en medarbejder fra Dansk Center for Hjernerystelse.

Nogle måneder efter deltagelse i forskningsprojektet, vil vi gerne kontakte den arbejdsplads, du er, eller har været tilknyttet. Arbejdspladsen får intet at vide om dine besvarelser til undersøgelsen.

For at kunne deltage i undersøgelsen, skal du være mindst 18 år og have længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Der skal været gået mindst 4 uger, siden du fik din skade. Du skal have været i arbejde på ordinære vilkår på skadestidspunktet og have erfaringer med at vende tilbage i arbejde efter hjernerystelse.

Kontakt
:

Projektleder, Irene Conradsen, for mere information og evt. deltagelse.

E-mail: irene.conradsen@cfh.ku.dk

Tlf: 514303127. maj 2021

Bliv hørt og gør en forskel

Efter en usædvanlig tid med restriktioner og social afstand, har vi nu endelig mulighed for igen at mødes fysisk under forsvarlige vilkår. Det er derfor tid til at afholde Hjernerystelsesforeningens Årsmøde & Generalforsamling for 2021. Kom og vær med!

Hjernerystelsesforeningens Årsmøde & Generalforsamling er det forum, hvor vi sammen gør status over året der gik og fastlægger kursen fremover. Vi vælger hovedbestyrelse, drøfter arbejdsprogram og målsætninger - og ikke mindst møder vi hinanden ansigt til ansigt. Som medlem har du kort sagt mulighed for at sætte dit præg på Hjernerystelsesforeningen ved at deltage.

Læs mere


11. juni 2020

Vil du være med i vores team? Vi søger lige nu to studentermedhjælpere / fleksjobbere 

Hjernerystelsesforeningen vokser hastigt. Vi får stadig flere medlemmer og aktiviteter, og vi har fået ekstra travlt på sekretariatet. Derfor søger vi nu to nye kollegaer til vores team, der har lyst til at bidrage til at forbedre vilkårene for ramte af hjernerystelse i hele landet. 

En fundraiser, der kan understøtte vores fortsatte fremdrift til gavn for vores sag. Se jobopslaget her.

En producer, der kan skabe relevant og levende indhold i form af podcasts og korte videoer. Se jobopslaget her.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


13. marts 2020

COVID-19: Alle fysiske aktiviteter udskydes

Hjernerystelsesforeningen bakker fuldt ud op om regeringens indsats ift. COVID-19, og derfor har vi omgående valgt at udskyde eller aflyse alle vores fysiske aktiviteter og arrangementer i hele landet, herunder det planlagte årsmøde.

Det er afgørende, at vi alle tager et fælles ansvar for at begrænse smittespredningen og passer på de af vores medborgere, der er i en risikogruppe.

Vi ved, at mange af jer stadig vil have behov for at kunne finde hjælp og støtte ift. jeres hjernerystelse, og især nu, da vi alle er mere isolerede, at kunne tale med andre i samme situation. Derfor fortsætter alle vores onlineaktiviteter, herunder vores mange  Facebookgrupper. Vores tilbud om onlineundervisning i samarbejde med aftenskolen Pas På Hovedet fortsætter også.

Vi ved også, at mange ramte med hjernerystelse stadig vil have behov for rådgivning. Derfor holder vores gratis telefonrådgivning, Hjernerystelseslinjen, forsat åbent.

Vores andre specialiserede rådgivningstelefoner for medlemmer holder også åbent, og vores telefoniske socialrådgivning er udvidet til to dage om ugen.

Vores sekretariat arbejder hjemmefra, men kan stadig kontaktes på mail og telefon.

Vi anbefaler at du følger sundhedsmyndighedernes råd og vejledning ift. coronavirus, og er særlig opmærksom, hvis du er i en risikogruppe. Læs mere her.

Pas godt på hinanden derude ♥️24. februar 2020

Vær med til at sætte retningen

Bliv en del af Hjernerystelsesforeningens hovedbestyrelse. Du bliver en del af et ambitiøst fællesskab, som gør en positiv forskel for ramte af hjernerystelse.

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder for at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse. Patientforeningen har rundet 1900 medlemmer, drives fortsat primært af frivillig arbejdskraft, med den aktivt arbejdende hovedbestyrelse i spidsen. Den 22. marts afholder vi Årsmøde 2020, hvor det igen vil være muligt at stille op til hovedbestyrelsen. 

Læs mere17. maj 2018

"Er du okay?"

I samarbejde med Politikens tegner Philip Ytournel lancerer Hjernerystelsesforeningen en lang række nye illustrationer om hjernerystelse. For omgivelserne kan det nemlig være svært at forstå, hvor hårdt det er at kæmpe med følgerne af en langvarig hjernerystelse, fordi det er en skjult lidelse. Men den kan desværre mærkes hvis man er ramt - også selvom alt ser fint ud på overfladen. 

Illustrationerne har derfor til formål at oplyse om hjernerystelse, og at få danskerne til at huske at spørge en kollega, en ven eller én i familien, der kæmper med følgerne af en hjernerystelse, om de er okay? Eller om de faktisk har behov for en hjælpende hånd eller et hvil. For selvom alt kan se fint ud for omgivelserne er de ramte ofte netop ikke okay.

Hjernerystelsesforeningen arbejder hver dag for at gøre en positiv forskel for de, der oplever varige følger. Derfor er vi særligt glad for det nye samarbejde med Philip Ytournel, der selv har oplevet de alvorlig følger af hjernerystelse i sin egen familie.

Hjernerystelsesforeningens landsformand, Ronni Bødker, er meget begejstret for samarbejdet og er ikke i tvivl om, at illustrationerne er med til at gøre en forskel.

”Det er vigtigt at få mere fokus på og viden om hjernerystelser. Med Philip Ytournels fantastiske arbejde håber og tror jeg på, at danskerne bliver bedre til at forstå, hvordan det er at leve med en længerevarende hjernerystelse, og huske at spørge de ramte, om de er okay?”

Der skal lyde et stort tak til Philip Ytournel for at stille sin tid og sit talent til rådighed for sagen. Illustrationerne bliver lanceret på tværs af patientforeningens mange platforme denne maj måned. 11. maj 2017

Få foredrag med læge Claire Prener Miller på mail

Har du husket at tjekke din mail? Er du medlem af Hjernerystelsesforeningen er der nemlig kommet en ny medlemsmail d. 20. april som blandt andet indeholder læge Claire Prener Millers videoforedrag "Når hjernen rystes - et neurologisk, praktisk og personligt perspektiv”. Her fortæller Claire om hjernerystelse, svarer på spørgsmål og fortæller til slut sin egen historie, om hvordan hun er kommet ud på den anden side efter selv at have været hjernerystelsespatient i mange år. 

Foredraget med Claire er ikke det eneste foredrag, der er tilgængeligt for Hjernerystelsesforeningens medlemmer - der er andre tilgængelige videoforedrag, blandt andet om energistyring. 

Ps. Er du ikke medlem endnu, så kan du melde dig ind og her og få direkte adgang til alle videoforedrag, udover at du støtter den gode sag:

Bliv medlem16. november 2016

Frivillige søges til rådgivningstelefon

Hjernerystelsesforeningen er i gang med at etablere en telefonrådgivning for ramte af hjernerystelse. Måske er det noget for dig? Det er et enormt vigtigt og givende frivilligjob, hvor du som (evt. tidligere) hjernerystelsesramt eller pårørende kan bruge din hårdtkøbte erfaring til at hjælpe andre. Læs mere i dette opslag.16. november 2016

Kom til hjernerystelseskonferencen: "Rundt om hjernerystelse" torsdag den 5. oktober i Diamanten (Det Kongelige bibliotek i København)

Rundt om hjernerystelser:

Hjernerystelsesforeningen og HKI – Hans Knudsen Instituttet arrangerer den nationale konference, Rundt om hjernerystelser, hvor vi sammen sætter fokus på hjernerystelser Et stort antal danskere rammes hvert år af Hjernerystelse, som de har erhvervet ved fx et fald på cyklen, i en ulykke eller i forbindelse med sportsaktivitet. En del kommer sig hurtigt, men andre oplever vedvarende gener, der udvikler sig til en længerevarende lidelse med fatale konsekvenser for det personlige liv, de sociale relationer og ikke mindst på jobbet. En af de afgørende forudsætninger for, at ramte af Hjernerystelse opnår bedring, er at de får den rette indsats hurtigt. Konferencen indeholder oplæg om den udtalte træthed, sanseintegration, og korte workshops om idræt og hjernerystelser, samsynstræning og energistyring samt arbejdsmarked og indsats.

Målgruppe for konferencen:
Konferencen henvender sig særligt til hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere i kommunernes jobcentre og sygedagpengekontorer, medarbejdere i pensions- og forsikringsselskaber, idrætsforbund, fagforeninger og A-kasser, private behandlere, læger samt andre med behov for viden om hjernerystelser.

TILMELD DIG HER


29. juni 2016

MediYoga og mindfulness for Hjernerystelsesramte i Aarhus

Om MediYoga:

MediYoga er en terapeutisk yogaform med blide yogaøvelser, der alle kan laves på yogamåtte eller en stol, åndedrætsøvelser, meditation og mantras. MediYoga programmerne er sammensat ud fra en lægefaglig og yogisk forståelsesrammer af vores fysiske og psykiske krop. Der tilbydes i instruktion af eleverne altid en modificeret tilgang til øvelserne, og der skal lægges særligt vægt på at arbejde med deltagernes egen accept, respekt og forståelse af egen krop og dens muligheder og begrænsninger. Målet er i videst muligt omfang at sikre, at deltagerne ikke oplever øgede symptomer ved undervisningen. For yderligere info og læsning af forskningsprojekter ifht MediYogas dokumenterede effekt se: www.mediyoga.se

Om guidet meditation og mindfulness:
Mindfulness betyder ”Bevidst Nærvær”. I mindfulness møder vi os selv og omverden med en ikke-dømmende adfærd samt accept af og tillid til det, der er i dette nu. Med en venlig opmærksomhed på hvad der fylder i vores bevidsthed af tanker, stemninger og kropslige reaktioner siger vi nej tak til et liv på automat pilot og begynder i stedet at kunne træffe bevidste valg. Der arbejdes med guidet meditation og guidede mindfulness øvelser. Alle øvelserne tager udgangspunkt i elever som har et højt skånebehov if. til lyd- og lyssensitivitet, en øget udtrætning, hovedpine, forstyrrelser i balanceevnen, smerter fra nakke og ryg og nedsat mobilitet.

Om underviseren:
Charlotte Holm Kold er uddannet mediyogalærer, hathayoga lærer, mindfulness instruktør, ACT terapeut, har 3 års studier og eksaminer fra sygeplejerske studiet samt uddannet folkeskolelærer. Charlotte er selv ramt af langvarige følger efter en hjernerystelse. Se mere på: www.levyoga.nu


20. juni 2016

Foredrag om erstatning med advokat Lotte Ankjær

Dato: 26. september 2016, klokken 17.00-19.00

Adresse: Dokk1 (lille sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Pris for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen: 40 kr.
Pris for andre: 80 kr.

Arrangementet vil blandt andet komme ind på følgende emner og spørgsmål:
  • Hvornår kan man kræve erstatning for en hjernerystelse?
  • Hvad kan man kræve i erstatning - og fra hvem?
  • Hvilke krav er der til beviset for hjernerystelse i en erstatningssag?
  • Eksempler fra retspraksis og typiske forløb ved erstatningsager.

Du tilmelder dig på dette link.


12. juni 2016

Gratis intro/prøvegang til MediYoga, meditation og mindfulness i Aarhus for ramte af hjernerystelse

Tirsdag den 21.6 2016 kl 12.30-14.00 vil Lokalforening Aarhus - Hjernerystelsesforeningen invitere til en prøvegang i MediYoga, meditation og mindfulness v. instruktør Charlotte Holm Kold.

Du vil denne eftermiddag få lov at prøve en blanding af MediYoga og meditation, som er blide meditative fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, koncentrationsteknikker, meditation og afspænding.

NB: Denne prøvegang er en smagsprøve på to kursushold, som vi tilbyder til efteråret for ramte af hjernerystelse i Aarhus. Du kan tilmelde dig efterårets hold i MediYoga her og holdet i Meditation og Mindfulness her.

Tid: Tirsdag d.21.6.2016 kl.12.30-14.00 - vi starter præcis - så kom i god tid.

Sted: Folkestedet - Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C - lokale 1.4 - 1.sal.

Pris: 0 kr. for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen og 150 kr. for ikke-medlemmer.

Betaling: sker kontant på dagen.

Medbring: Yogamåtte, tæppe og evt. en pude samt en drikkedunk.

Tilmelding: Skriv en mail for at tilmelde dig med dit fulde navn, adresse og tlf.nr. samt om du er medlem af Hjernerystelsesforeningen til: holdaarhus@hjernerystelsesforeningen.dk - så kommer der besked tilbage om, hvorvidt du har fået en plads til arrangementet. Der er max. 16 pladser.

Hvem: Arrangementet er bedst for dig, der er kommet over det værste chok ved længerevarende hjernerystelse, og som kan klare moderat fysisk aktivitet, så som at gå en tur. Du skal have haft hjernerystelse i mindst 3 måneder for at deltage i arrangementet.

Spørgsmål: Såfremt du har spørgsmål til arrangementet kan du skrive til: holdaarhus@hjernerystelsesforeningen.dk

Om MediYoga:

MediYoga er en terapeutisk yogaform med blide yogaøvelser, der alle kan laves på yogamåtte eller en stol, åndedrætsøvelser, meditation og mantras. MediYoga programmerne er sammensat ud fra en lægefaglig og yogisk forståelsesrammer af vores fysiske og psykiske krop. For yderligere info og læsning af forskningsprojekter ifht MediYogas dokumenterede effekt se: www.mediyoga.se

Der tilbydes i instruktion af eleverne altid en modificeret tilgang til øvelserne, og der skal lægges særligt vægt på at arbejde med deltagernes egen accept, respekt og forståelse af egen krop og dens muligheder og begrænsninger. Målet er i videst muligt omfang at sikre, at deltagerne ikke oplever øgede symptomer ved undervisningen.

Om guidet meditation og mindfulness:

Mindfulness betyder ”Bevidst Nærvær”.

I mindfulness møder vi os selv og omverden med en ikke-dømmende adfærd samt accept af og tillid til det, der er i dette nu. Med en venlig opmærksomhed på hvad der fylder i vores bevidsthed af tanker, stemninger og kropslige reaktioner siger vi nej tak til et liv på automat pilot og begynder i stedet at kunne træffe bevidste valg. Der arbejdes med guidet meditation og guidede mindfulness øvelser. Alle øvelserne tager udgangspunkt i elever som har et højt skånebehov if. til lyd- og lyssensitivitet, en øget udtrætning, hovedpine, forstyrrelser i balanceevnen, smerter fra nakke og ryg og nedsat mobilitet.

Om underviseren:
Charlotte Holm Kold er uddannet mediyogalærer, hathayoga lærer, mindfulness instruktør, ACT terapeut, har 3 års studier og eksaminer fra sygeplejerske studiet samt uddannet folkeskolelærer.

Charlotte er selv ramt af langvarige følger efter en hjernerystelse. Se mere på: www.levyoga.nu3. marts 2016

Ny digital selvhjælpsgruppe

Hjernerystelsesforeningen har i starten af marts 2016 åbnet for vores 4. Facebookgruppe for personer med senfølger efter hjernerystelse. I alt har vi nu over 1300 medlemmer i samtlige Facebookgrupper, fordelt på nu 4 grupper for ramte, 1 for unge under 30 år/studerende samt 1 for pårørende. Facebookgrupperne er lukkede og her kan du kan trygt dele din historie og møde ligesindede, hvor I kan hjælpe hinanden og støtte undervejs i forløbet. Du kan finde alle grupperne HER2. marts 2016

 I uge 11 vil der være fokus på hjernen! I Hjernerystelseforeningen er vi glade for at kunne annoncere vores deltagelse i foreningsnetværket HJERNEN I FOKUS, som arrangerer Hjerneugen, der er den danske version af den internationale "Brain Awareness Week".

Under Hjerneugen i uge 11 arbejder vi sammen om at skabe opmærksomhed om hjernens fantastiske potentiale, herunder de udfordringer som den syge eller skadede hjerne giver. Det handler om livet for de 400.000 mennesker i Danmark, hvis hjerne giver hverdagen ekstra modstand. Det handler om viden om hjernen - alle dens superkræfter og al dens skrøbelighed - og om forskning i hjernen og muligheder for at forebygge, helbrede og genoptræne. Og så handler Hjerneugen om at dele viden med hinanden, så vi alle bliver endnu klogere på hjernen.

Følg med på HJERNEN I FOKUS' Facebookside, hvor der løbende annonceres en lang række arrangementer over hele landet med hjernen i fokus!

Foreningsnetværket HJERNEN I FOKUS består af:
- Hjernerystelsesforeningen
- HjerneForum
- HjerneSagenDansk Epilepsiforening
- Parkinsonforeningen Danmark
- ADHD-foreningen
- Alzheimerforeningen
- Hjerneskadeforeningen
- Hydrocephalus Foreningen
- MarselisborgCentret
- Spastikerforeningen27. september 2015

1000 deltagere i Hjernerystelsesforeningens digitale selvhjælpsgrupper

Vi har nu rundet 1000 aktive deltagere i vores mange digitale selvhjælpsgrupper på Facebook. I grupperne kan du dele dine erfaringer og finde støtte og gode råd fra andre i samme situation. Vi har trygge og lukkede grupper for både ramte, pårørende og kun for unge. Hvis du tror, at det også kunne være noget for dig, kan du læse mere og melde dig ind i en gruppe HER4. juni 2015


Fuldt hus til konference om hjernerystelse

Landets største kapaciteter inden for hjernerystelsesområdet var samlet for første gang, da Hjernerystelsesforeningen og HKI bød velkommen til national konference om hjernerystelse den 12. maj 2015 på Imperial Hotel i København.

Hele 32 af landets kommuner var repræsenteret blandt de 120 deltagere, som blandet andet bestod af hjerneskadekoordinatorer, ledere og medarbejdere fra jobcentre og interessenter fra pensionskasser og fagforeninger. Dermed sidder der nu medarbejdere i hver tredje kommune, som har forstået alvoren af en hjernerystelse og ved, hvor essentielt det er, at undgå at forværre situationen med pres udefra.

Oplægsholderne var enige om, at en målrettet indsats er af afgørende betydning for de ramtes mulighed for rehabilitering efter en hjernerystelse. Med baggrund i deres faglige viden og erfaring med hjernerystelsesramte pegede flere af oplægsholderne på vigtigheden af en tværfaglig og langsigtet indsats, som tilbydes tidligt i de ramtes sygdomsforløb.

Tilbagemeldingerne fra konferencedeltagerne har været yderst positive, og vi glæder os i Hjernerystelsesforeningen til at fortsætte samarbejdet med HKI for at sætte yderligere fokus på hjernerystelsesområdet.

Herunder kan du læse et sammendrag af konferencens indlæg, som alle kan downloades nederst på siden.

Sammendrag

Læge Claire Miller aflivede myten om, at en hjernerystelse ikke kan ses i hjernen, men understregede, at det kræver den rigtige type scanning. Man kan blandt andet se skader i nervevævet i hjernen, og det er kendt, at de skader varer ved i længe efter ulykken. Hun understregede at alle lige fra skraldemænd til advokater kan rammes i lige høj grad. Claire Miller har selv været ramt af langvarig hjernerystelse, men er i dag rask efter ni års kamp. Hendes historie og beskrivelse af, hvordan er at være så hårdt ramt, at man man intet kan, og at dagens måltider alene udgør en uoverskuelig arbejdsbyrde, berørte tilhørende dybt.

Neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen illustrerede, hvad der sker i en hjernerystet hjerne - eller snarere, hvad der ikke sker. Hun forklarede, hvordan hjernens energistyring rammes, hvilket får hjernen til at “slukke” pludseligt og påvirker bearbejdningen af sanseindtryk. En stor del af den hjerneaktivitet, som foregår automatisk i en rask hjerne, er hos hjernerystelsesramte flyttet over til manuel bearbejdning. Dette er selvsagt utroligt krævende og understreger, hvor stort et stressniveau en hjernerystet hjerne er udsat for i alle døgnets timer.

Kiropraktor Johannes Højbjerg kunne fortælle om sit arbejde med at kombinere balance, øjentræning og kiropraktik i behandlingen og diagnosticeringen af hjernerystelsesramte. Det vigtige budskab fra ham var, at man skal undlade voldsomme behandlinger, og at man kan monitorere patientens fremgang og reaktion på behandlinger ved at se på noget så simpelt som patientens balance.

Optometrist Steen Aalberg gav et indblik i den store rolle, synet ofte spiller, når man har pådraget sig en hjernerystelse. Synet er afgørende for basale funktioner så som at bevæge sig i et rum, at dreje rundt og at orientere sig i forhold til ting, der bevæger sig. Forskellen mellem at gribe en bold og at blive skudt ned af den ligger i synsbearbejdelsen, og netop denne funktion er ofte kraftigt nedsat hos hjernerystelsesramte. Dette problem kan for mange afhjælpes med denne rette øjentræning.

HKI’s udviklingschef og analyseleder, Karsten Bendix og Tea Dyekjær, fortalte om deres forløb specifikt rettet mod ramte med hjernerystelse, som de tilbyder i samarbejde med kommunernes jobcentre og rehabiliteringsteams. De forklarede, at det har været en stor succes at skille de hjernerystelsesramte fra hjerneskadegruppen, da de to grupper kendetegnes af meget forskellige problematikker.

Hjernerystelsesforeningens formand, Kim Friedrich, berettede om patientforeningens rolle som talerør for de mange hjernerystelsesramte, der lider under en for omverdenen usynlig diagnose, og om arbejdet med at oplyse om og forebygge hjernerystelse og PCS. Han beskrev patientforeningens tilbud til både ramte og pårørende, og arbejdet med at forbedre vilkårene for de ramte.

Også Peder Siggaard, som i dag er projektleder i Brøndby IF, hvor han før sin skade var træner på højeste eliteniveau, delte sin personlige historie. Han var heldig blive tilknyttet et forløb på HKI, samt være del af et forskningsprojekt på Center for Hjerneskade, og han har oplevet stor fremgang. Særligt arbejdsgiverens forståelse og villighed til at ansætte ham i en ny funktion i nedsat tid, har været af stor betydning. Han arbejder i dag 30-35 om ugen med mulighed for selv at tilrettelægge sine opgaver, men har fortsat mange gener og lever i dag et markant anderledes og roligere liv både arbejdsmæssigt og socialt.

Download konferencens indlæg

Claire Prener Miller, læge

Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog

Johannes Højberg, kiropraktor

Steen Aalberg, optometrist

Karsten Bendix og Tea Dyekjær, udviklingschef og analyseleder i HKI

Kim Friedrich, formand for Hjernerystelsesforeningen

Peder Siggaard, projektleder i Brøndby IF16. marts 2015

Konference om hjernerystelser

Hjernerystelsesforeningen og Hans Knudsen Instituttet (HKI) arrangerer en national konference, hvor vi sammen sætter fokus på hjernerystelser. Fokus ligger landt andet på mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

På konferencen vil der være oplæg fra nogle af landets mest vidende fagpersoner på området, herunder:

Claire Brown Miller, Læge: Om det biomedicinske aspekt af hjernerystelser.

Lisbeth Juul Hansen, Neuropsykolog og en af Danmarks førende eksperter vedr. hjernerystelse: Om påvirkning af funktionsniveauet hos ramte.

Morten Høgh, Fysioterapeut: Om kroniske smerter efter hjernerystelse og den eksisterende viden inden for rehabilitering.

Steen Aalberg, Optometrist og førende samsynsspecialist: Om påvirkning af synet efter hjernerystelse samt rehabiliteringsmuligheder.

HKI: Tilbage til arbejdsmarkedet - indsatser og arbejdspladsfastholdelse.

Kim Friedrich, Formand for Hjernerystelsesforeningen: Foreningens funktion og indsats over for hjernerystelsesramte

Peder Siggaard, Projektleder, Brøndby IF: En personlig casehistorie om at vende tilbage til arbejdet efter en langvarig hjernerystelse.

Konferencen henvender sig særligt til kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere i kommunernes jobcentre, fagpersoner i kommunerne og andre med behov for viden om hjernerystelser.

Konferencen finder sted den 12. maj 2015 på Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9, Kbh. V og koster 1.500 kr. inkl. moms pr. deltager. Der er et begrænset antal pladser - tilmelding kan ske allerede nu på kab@hki.dk.

Se programmet samt nærmere info om oplægsholderne og tilmelding HER

Programmet kan også hentes som PDF05. marts 2015

Behov for specialiserede behandlingstilbud til ramte

DR og Jyllandsposten bragte onsdag d. 4. marts en lang række artikler og indslag om langvarig hjernerystelse og om et nyt behandlingsforsøg på Center for Hjerneskade. Forskningsforsøget på Center for Hjerneskade er det seneste eksempel på at ramte af hjernerystelse kan hjælpes hvis de får den rigtige hjælp, og helst tidligt i forløbet.

Der er et meget stort behov for at oprette specialiserede centre og behandlingstilbud rundt om i landet. Det er ikke situationen i Danmark i dag, og det er ikke tilfredsstillende. Især når de seneste resultater viser at de mange der rammes af langvarig hjernerystelse rent faktisk kan hjælpes. Så har samfundet en forpligtigelse til hjælpe patientgruppen.

Ledende neuropsykolog på Glostrup Hospital, Hysse Forchhammer efterlyser netop flere velfungerende specialiserede centre til behandling af langvarig hjernerystelse rundt om i Danmark.

Formanden for Hjernerystelsesforeningen, Kim Friedrich udtaler til DR Nyheder at mange læger i dag desværre giver utilstrækkelig vejledning og hjælp til de ramte, og han efterlyser helt nye retningslinjer på området fra Sundhedsstyrelsen.

Det er unødvendigt at tusindvis af helt almindelige danskere tabes på gulvet hvert år fordi samfundet ikke prioriterer at give dem den nødvendige vejledning eller rehabilitering og genoptræning af deres langvarige hjernerystelse. Det kan og skal vi gøre bedre, for den store gruppe af ramte kan hjælpes, og fortjener at blive hjulpet.

Læs artiklerne fra DR og Jyllandsposten:

"Hjernerystelsesforeningen: Patienter får utilstrækkelig vejledning"

"Så mange lider af kronisk hjernerystelse"

"Birgitte lider af kronisk hjernerystelse: Nu kan jeg arbejde igen"

"Ny forskning giver håb for folk med kronisk hjernerystelse"01. marts 2015

Foredrag og pårørendeaften i Århus og Odense

FOREDRAG OG PÅRØRENDEAFTEN I ÅRHUS OG ODENSE - Hjernerystelsesforeningen inviterer til foredrag om langvarig hjernerystelse i Århus og Odense med neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen, en af Danmarks mest erfarne på området.

Foredrag for ramte:

Århus tirsdag d. 17. marts kl. 13 - 15, Hovedbiblioteket i Århus, “Salen”, Møllegade 1, 8000 Århus.

Odense onsdag d. 18. marts kl. 16.30 - 18.30 Odense Kultur og Idrætshus, Mødelokale F, Indgang F, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Foredrag for pårørende:

Århus tirsdag d. 17. marts kl. 19 - 21 Hovedbiblioteket i Århus, “Salen”, Møllegade 1, 8000 Århus.

Odense onsdag d. 18. marts kl. 19 - 21 Odense Kultur og Idrætshus, Mødelokale F, Indgang F, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Dagen er delt op, således at der er foredrag kun for ramte om eftermiddagen og kun for pårørende om aftenen. Foredragene er en enestående mulighed for at blive klogere på langvarig hjernerystelse samt få svar på de mange spørgsmål og bekymringer, man støder på som ramt eller som pårørende til en ramt. Lisbeth Juul Hansen har 17 års erfaring med behandling af ramte af hjernerystelse. Lisbeth vil blandt andet fortælle om årsag til hjernerystelse, mulige tiltag og behandlinger samt svare på spørgsmål.

Det er gratis at deltage for alle medlemmer af Hjernerystelsesforeningen. For pårørende er det gratis at deltage, hvis der bor et medlem i samme husstand. For alle andre koster det 50 kr. at deltage. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind i døren. Her får du både indgang til et foredrag og hele kontingentet for 2015 for kun 150,-.

Vi glæder os til at se rigtig mange ramte og pårørende disse to dage. Snak evt. sammen om at dele kørsel, hvis I bor udenfor Århus/Odense.

Tilmeld dig det relevante foredrag ved at sende en mail, senest d. 15. marts - først til mølle!

medlem@hjernerystelsesforeningen.dk


Har du spørgsmål til Lisbeth eller idéer til emner der skal tages op, så send os gerne en kommentar eller byd ind til mødet med egne spørgsmål!19. februar 2015

Ny hjemmeside

Efter længere tids hårdt arbejde er vi endelig klar med vores nye hjemmeside. Vi håber at den vil være til stor gavn for alle vores mange medlemmer, men også for samfundet bredt set. Det er afgørende at viden om hjernerystelse bliver styrket hos alle danskere så vi på længere sigt kan forebygge det faktum at alt for mange i dag får langvarige følger af deres hjernerystelse fordi de for nuværende ikke får den tilstrækkelige rådgivning i starten. Derfor håber vi at vi med Hjernerystelsesforeningens nye hjemmeside kan bidrage til at øge vidensniveauet om hjernerystelse i Danmark. Samtidig håber vi at den kan være en vigtig kilde for rådgivning for de mere end 25.000 danskere der hvert år får en hjernerystelse.

Den nye hjemmeside har fået en helt ny og opdateret brugerflade, og indholdet er øget betragteligt. Der er taget meget hensyn til at hjemmesiden skal være let overskuelig og skånsom for ramte af hjernerystelse. Indhold kan desuden downloades som PDF og printes ud, for netop at skåne de ramte ift. belastningen fra at skulle læse fra en skærm. Hjemmesiden har nu detaljeret vejledning og rådgivning ift alle faser af en hjernerystelse. Både den akutte, den nye og den langvarige af slagsen. Samtidig har vi styrket afsnittene om behandling og forskning. Der er desuden helt nye afsnit om juridisk rådgivning og erstatning og forsikring.

Vi håber at i bliver lige så glade for Hjernerystelsesforeningens nye hjemmeside som vi er.8. februar 2015

Selvhjælpsgrupper
Det er nu godt et år siden vi søsatte vores første selvhjælpsgrupper rundt om i landet. Det er det første tiltag af denne art i Danmark nogensinde. I Hjernerystelsesforeningens selvhjælpsgrupper kan ramte møde andre i samme situation og finde støtte og hjælp. Alle grupper koordineres af dygtige tovholdere, der superviseres, så vi sikrer et højt fagligt niveau. Selvhjælpsgrupperne har udviklet sig til en meget stor succes, som mange af vores medlemmer har haft stor glæde og gavn af. Vi arbejder derfor løbende på at udvide antallet af grupper rundt om i Danmark. For at bringe selvhjælpen, samt den hjælp og støtte der ligger i at kunne tale med andre mennesker i samme situation, ud til så mange mennesker som muligt, har vi derfor nu udvidet vores fysiske selvhjælpsgrupper og har aktuelt mødeaktiviteter i København, Rødovre, Holte, Odense, Næstved, Esbjerg, Århus og Vejle.

Vi håber at vi med dette landsdækkende tiltag kan være med til at bryde isolationen hos mange ramte og give dem den støtte og rådgivning de har savnet.17. februar 2015

Generalforsamling
Den 25. Januar 2015 afholdt Hjernerystelsesforeningen generalforsamling og fejrede i samme ombæring sin 2 års fødselsdag. Det har været en helt fantastisk rejse indtil nu, og meget motiverende at mærke den store opbakning der har været til patientforeningen fra dag ét. Generalforsamlingen var en god anledning til at få drøftet arbejdsprogrammet for de kommende år, og for at Hjernerystelsesforeningens medlemmer kunne præsentere deres tanker og idéer til fremtidige indsatsområder.

Der fremkom mange gode nye forslag og idéer til aktiviteter og debatten gik lystigt. Der var ligeledes et meget stort fremmøde og det tegner derfor rigtig godt for fremtiden. Bestyrelsen er nu som en naturlig konsekvens af den øgede mængde aktivitet i patientforeningen udvidet fra 7 til 9 medlemmer. Der skal lyde en stor tak til alle der valgte at deltage på generalforsamlingen.6. februar 2015

Bliv Frivillig

Hjernerystelsesforeningen vokser i øjeblikket med stor hastighed. Det er kun 2 år siden at vi grundlagde patientforeningen, og vi kan se at behovet er kæmpe stort. Vi er overvældede over hvor mange ramte og pårørende der allerede har henvendt sig, og har derfor brug for flere frivillige til at hjælpe os med alle de mange aktiviteter, mediehistorier og tiltag vi aktuelt arbejder på. Der er nok at tage fat i!

Så kunne du tænke dig at gøre en forskel for de mere end 25.000 danskere der hvert år får en hjernerystelse så bliv frivillig hos Hjernerystelsesforeningen. Her har du mulighed for at arbejde med en masse spændende områder og der er en stor grad af frihed og selvstændighed i arbejdet. Send en mail til aktiv@hjernerystelsesforeningen.dk for at høre mere. Vi glæder os til at høre fra dig!

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close