Dokumentation og viden til fagpersoner
Introduktion 

Hjernerystelsesforeningen samler i denne sektion de mest udbredte og relevante skrivelser om hjernerystelse inden for områder som konsensusrapporter, generelle og specifikke behandlingsdokumenter af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom, værktøjer til identifikation af hjernerystelse samt andre relevante skrivelser. Sektionen er hovedsageligt henvendt til fagpersoner med interesse inden for hjernerystelsesområdet, men alle med vidensbegær inden for fagområdet er velkomne til at kigge nærmere på dokumentationen. Der er udbredt mangel på danske skrivelser inden for hjernerystelsesfagområdet hvorfor det er vigtigt at drage nytte af udenlandske erfaringer og dokumentation.

Siden er delt op i 5 hovedsektioner:

- Retningslinjer for behandling af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom

- Behandlingsspecifikke dokumenter om hjernerystelse og postcommotionelt syndrom

- Konsensusrapporter om hjernerystelse og postcommotionelt syndrom

- Værktøjer til identifikation af hjernerystelse

- Andre dokumenter om hjernerystelseRetningslinjer for behandling af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom 


National klinisk retningslinje (NKR) for hjernerystelse (link)

Note: Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse indeholder 7 anbefalinger til behandling af hjernerystelse. (Udgivelsesår: 2021)


Fysioterapeutisk retningslinje til behandling af hjernerystelse (link)

Note: Den fysioterapeutiske retningslinje er oversat og bearbejdet til dansk fra den amerikanske guideline: ’Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/ Mild Traumatic Brain Injury’, der er udgivet af Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association i april 2020. (Udgivelsesår: 2021)


Retningslinjer for hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade & vedvarende symptomer (link)
( Guidelines for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury & Persistent symptoms)

Note: Canadiske retningslinjer for behandling af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom udarbejdet af Ontario Neurotrauma Foundation (Udgivelsesår: 2013)


Kliniske retningslinjer for håndtering af hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade (link)
( Clinical Practice Guideline: Management of Concussion/mild Traumatic Brain Injury)

Note: Det Amerikanske forsvarsministeries anbefalinger og retningslinjer for håndtering af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom (Udgivelsesår: 2009)


Guidelines for diagnosticering og håndtering af hjernerystelse hos børn (link)
( Guidelines for Diagnosing and Managing Pediatric Concussion)

Note: Canadiske retningslinjer for behandling af hjernerystelse og postcommotionelt syndrom hos børn, udarbejdet af Ontario Neurotrauma Foundation (Udgivelsesår: 2014)


Børn og unge med følger efter hjernerystelse (link)

Note: Et tema om børn og hjernerystelse på Socialstyrelsens Vidensportal. 


Den lille guide til mild traumatisk hjerneskade (link)
( Mild Trau
matic Brain Injury Pocket Guide (CONUS))

Note: En ældre guide til håndtering af hjernerystelse og relateret symptomer. Guiden er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2009).


Behandlingsspecifikke dokumenter om hjernerystelse og postcommotionelt syndrom


Håndtering af søvnforstyrrelser som følge af hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade: Vejledning til praktiserende læge hos udstationeret og ikke udstationeret personale (link)
( Management of Sleep Disturbances Following Concussion/Mild Traumatic Brain Injury: Guidance for Primary Care Management in Deployed and Non-Deployed Settings)

Note: Retningslinjer til praktiserende læger for behandling af søvnforstyrrelser som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2014).


Indikationer og tilstande for screening af neuroendokrin dysfunktion efter mild traumatisk hjerneskade (link)
( Indications and Conditions for Neuroendocrine Dysfunction Screening Post Mild Traumatic Brain Injury)

Note: Retningslinjer for screening og undersøgelse af forstyrrelser i hjernens hormonproduktion (hypofyseinsufficiens), som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2012).


Undersøgelse og håndtering af svimmelhed relateret til mild traumatisk hjerneskade (link)
( Assessment and Management of Dizziness Associated with Mild TBI)

Note: Retningslinjer for undersøgelse af svimmelhed og balancebesvær, som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2012).


Undersøgelse og håndtering af visuel dysfunktion relateret til mild traumatisk hjerneskade (link)
( Assessment and Management of Visual Dysfunction Associated with Mild Traumatic Brain Injury)

Note: Retningslinjer for undersøgelse af problemer med synet eller samsynet, som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2013).


Vejledning til hjerneskanninger efter mild traumatisk hjerneskade hos ikke udsendt personale (link)
( Neuroimaging following Mild Traumatic Brain Injury in the Non-Deployed Setting)

Note: Retningslinjer for brug af hjerneskanninger efter mild traumatisk hjerneskade (hjernerystelse), herunder brug af SPECT og PET. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2013).Konsensusrapporter om hjernerystelse og postcommotionelt syndrom


Konsensusrapport vedrørende hjernerystelser i sport: Den 5. internationale konference om hjernerystelse i sport afholdt i Berlin, oktober 2016 (link)
Consensus statement on concussion in sport—the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016 )

Note: Den officielle internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Den bliver opdateret hver 4. år, hvor der også bliver udgivet værktøjer til identifikation af hjernerystelse. Rapporten udarbejdes af et hold af de førende eksperter på området, kaldet Concussion In Sport Group (Udgivelsesår: 2017). Ofte vil de forskellige konsensusrapporter komplimenterer hinanden og bygge videre på den foregående. 


Konsensusrapport vedrørende hjernerystelser i sport: Den 4. internationale konference om hjernerystelse i sport afholdt i Zürich, november 2012 (link)
( Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012 )

Note: Den officielle internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Den bliver opdateret hver 4. år, hvor der også bliver udgivet værktøjer til identifikation af hjernerystelse. Rapporten udarbejdes af et hold af de førende eksperter på området, kaldet Concussion In Sport Group (Udgivelsesår: 2012).


Internationale konsensus om hjernerystelse (link)
( International Concussion Consensus)

Note: En international konsensusrapport om hjernerystelse, der kort opsummerer den vigtigste information og viden om de milde hovedtraumer (Udgivelsesår: 2015).


Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse) og det postcommotionelle syndrom (link)

Note: En ældre forholdsvis forældet dansk konsensusrapport om hjernerystelse og postcommotionelt syndrom der er sammensat af en arbejdsgruppe nedsat af Videnscenter for Hjerneskade (Udgivelsesår: 2002).


Konsensuskonference vedrørende kognitiv rehabilitering af mild traumatisk hjerneskade (link)
( Consensus Conference on Cognitive Rehabilitation for Mild Traumatic Brain Injury)

Note: En rapport der beskæftiger sig med kognitive følgevirkninger af hjernerystelse og vurderingen af disse samt eventuel genoptræning. Konsensusrapporten er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men kan også henføres til civilt brug (Udgivelsesår: 2009).Værktøjer til identifikation af hjernerystelse


Værktøj til vurdering af hjernerystelse i sport (SCAT5 dansk version) (link)

Note: Den danske oversættelse af SCAT5 hjernerystelsesdiagnostisk værktøj som er udarbejdet af en international samling af eksperter, Concussion In Sport Group, til vurdering af hjernerystelser pådraget under sportsudøvelse (Oversættelsesår: 2017, Oversættelsestype: direkte oversættelse).


Værktøj til vurdering af hjernerystelse i sport (SCAT5) (link)
( The Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition (SCAT5) )

Note: Hjernerystelsesdiagnostisk værktøj udarbejdet af en international gruppe af eksperter, Concussion In Sport Group, til vurdering af hjernerystelser pådraget under sportsudøvelse. Værktøjet (SCAT5) bruges internationalt set af store sportsforbund (FIFA, Den Internationale Olympiske Komite mm.) og betragtes som et anerkendt og nyttigt redskab i hele verden. Kan bruges fra alderen 13 år og opefter og skal administreres af læge eller anden trænet fagperson (Udgivelsesår: 2017).


Værktøj til vurdering af hjernerystelse hos børn under sport (Child-SCAT5) (link)
( The Child Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition)

Note: Hjernerystelsesdiagnostisk værktøj udarbejdet af en international gruppe af eksperter, Concussion In Sport Group, til vurdering af hjernerystelser pådraget under sportsudøvelse. Værktøjet (Child-SCAT5) bruges internationalt set af store sportsforbund (FIFA, Den Internationale Olympiske Komite mm.) og betragtes som et anerkendt og nyttigt redskab i hele verden. Kan bruges i alderen fra 5-12 år og skal administreres af læge eller anden trænet fagperson (Udgivelsesår: 2017).


Hjernerystelsesgenkenderen (CRT5) (link)
( Concussion Recognition Tool 5th edition)

Note: Hjernerystelsesdiagnostisk værktøj udarbejdet af en international samling af eksperter, Concussion In Sport Group, til vurdering af hjernerystelser pådraget under sportsudøvelse. Værktøjet (PCRT) kan bruges af alle som et redskab til hurtigt at genkende en hjernerystelse. Er særlig brugbar i amatørsport, da den ikke kræver særlige faglige forudsætninger (Udgivelsesår: 2017).Andre dokumenter om hjernerystelse


Hjernerystelse, forekomst, forebyggelse og behandling af senfølger (link)

Note: Skrivelse der behandler en række områder inden for hjernerystelse som forekomst, behandling mm. Dokumentet er udarbejdet af psykolog Dorte Kjeldgaard Nielsen og projektleder/neuropsykolog Hysse B. Forchhammer som en del af ”Projekt styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade” (Udgivelsesår: 2014)


Fakta for læger om mild traumatisk hjerneskade (hjernerystelse) (link)
( Facts for Physicians About Mild Traumatic Brain Injury)

Note: Informationsmateriale til praktiserende læger omhandlende hjernerystelser. Informationsmaterialet er udarbejdet af det amerikanske sundhedsvæsen CDC i forlængelse af en hjernerystelseskampagne. (Udgivelsesår: 2010).

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close