Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dokumentation og viden til fagpersoner

Følgende sektion oplister en række fagspecifikke dokumenter inden for senfølger efter hjernerystelse

  20 MIN LÆSNING

To personer der holder på puslespilsbrikker, der tilsammen forestiller et hovede

Introduktion

Hjernerystelsesforeningen samler i denne sektion de mest udbredte og relevante skrivelser om hjernerystelse inden for områder som konsensusrapporter, generelle og specifikke behandlingsdokumenter af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse, værktøjer til identifikation af hjernerystelse samt andre relevante skrivelser. Sektionen er hovedsageligt henvendt til fagpersoner med interesse inden for hjernerystelsesområdet, men alle med vidensbegær inden for fagområdet er velkomne til at kigge nærmere på dokumentationen. Der er udbredt mangel på danske skrivelser inden for hjernerystelsesfagområdet hvorfor det er vigtigt at drage nytte af udenlandske erfaringer og dokumentation.

Siden er delt op i 5 hovedsektioner:

– Retningslinjer for behandling af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse

– Behandlingsspecifikke dokumenter om hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse

– Konsensusrapporter om hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse

– Værktøjer til identifikation af hjernerystelse

– Andre dokumenter om hjernerystelse

National klinisk retningslinje (NKR) for hjernerystelse (link)

Note: Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse indeholder 7 anbefalinger til behandling af hjernerystelse. (Udgivelsesår: 2021)

Fysioterapeutisk retningslinje til behandling af hjernerystelse (link)

Note: Den fysioterapeutiske retningslinje er oversat og bearbejdet til dansk fra den amerikanske guideline: ’Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/ Mild Traumatic Brain Injury’, der er udgivet af Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association i april 2020. (Udgivelsesår: 2021)

Retningslinjer for hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade & vedvarende symptomer (link)

( Guidelines for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury & Persistent symptoms)

Note: Canadiske retningslinjer for behandling af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse udarbejdet af Ontario Neurotrauma Foundation (Udgivelsesår: 2013)

Kliniske retningslinjer for håndtering af hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade (link)

( Clinical Practice Guideline: Management of Concussion/mild Traumatic Brain Injury)

Note: Det Amerikanske forsvarsministeries anbefalinger og retningslinjer for håndtering af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse (Udgivelsesår: 2009)

Guidelines for diagnosticering og håndtering af hjernerystelse hos børn (link)

( Guidelines for Diagnosing and Managing Pediatric Concussion)

Note: Canadiske retningslinjer for behandling af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse hos børn, udarbejdet af Ontario Neurotrauma Foundation (Udgivelsesår: 2014)

Børn og unge med følger efter hjernerystelse (link)

Note: Et tema om børn og hjernerystelse på Socialstyrelsens Vidensportal.

Den lille guide til mild traumatisk hjerneskade (link)

( Mild Traumatic Brain Injury Pocket Guide (CONUS))

Note: En ældre guide til håndtering af hjernerystelse og relateret symptomer. Guiden er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2009).

Retningslinjer for behandling af hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse

Behandlingsspecifikke dokumenter om hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse

Håndtering af søvnforstyrrelser som følge af hjernerystelse/mild traumatisk hjerneskade: Vejledning til praktiserende læge hos udstationeret og ikke udstationeret personale (link)
( Management of Sleep Disturbances Following Concussion/Mild Traumatic Brain Injury: Guidance for Primary Care Management in Deployed and Non-Deployed Settings)

Note: Retningslinjer til praktiserende læger for behandling af søvnforstyrrelser som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2014).

Indikationer og tilstande for screening af neuroendokrin dysfunktion efter mild traumatisk hjerneskade (link)

( Indications and Conditions for Neuroendocrine Dysfunction Screening Post Mild Traumatic Brain Injury)

Note: Retningslinjer for screening og undersøgelse af forstyrrelser i hjernens hormonproduktion (hypofyseinsufficiens), som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2012).

Undersøgelse og håndtering af svimmelhed relateret til mild traumatisk hjerneskade (link)

( Assessment and Management of Dizziness Associated with Mild TBI)

Note: Retningslinjer for undersøgelse af svimmelhed og balancebesvær, som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2012).

Undersøgelse og håndtering af visuel dysfunktion relateret til mild traumatisk hjerneskade (link)

( Assessment and Management of Visual Dysfunction Associated with Mild Traumatic Brain Injury)

Note: Retningslinjer for undersøgelse af problemer med synet eller samsynet, som følge af hjernerystelse. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2013).

Vejledning til hjerneskanninger efter mild traumatisk hjerneskade hos ikke udsendt personale (link)

( Neuroimaging following Mild Traumatic Brain Injury in the Non-Deployed Setting)

Note: Retningslinjer for brug af hjerneskanninger efter mild traumatisk hjerneskade (hjernerystelse), herunder brug af SPECT og PET. Behandlingsdokumentet er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men er også gældende til civilt brug (Udgivelsesår: 2013).

Konsensusrapport vedrørende hjernerystelser i sport: Den 6. internationale konference om hjernerystelse i sport afholdt i Amsterdam, oktober 2022 (link)

(Consensus statement on concussion in sport: the 6th International Conference on Concussion in Sport–Amsterdam, October 2022)

Note: Den officielle internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Den bliver opdateret ca. hver 4. år, hvor der også bliver udgivet værktøjer til identifikation af hjernerystelse. Rapporten udarbejdes af et hold af de førende eksperter på området, kaldet Concussion In Sport Group (Udgivelsesår: 2023). Ofte vil de forskellige konsensusrapporter komplimentere hinanden og bygge videre på den foregående.

 

Konsensusrapport vedrørende hjernerystelser i sport: Den 5. internationale konference om hjernerystelse i sport afholdt i Berlin, oktober 2016 (link)

(Consensus statement on concussion in sport—the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016)

Note: Den officielle internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Den bliver opdateret hver 4. år, hvor der også bliver udgivet værktøjer til identifikation af hjernerystelse. Rapporten udarbejdes af et hold af de førende eksperter på området, kaldet Concussion In Sport Group (Udgivelsesår: 2017). Ofte vil de forskellige konsensusrapporter komplimentere hinanden og bygge videre på den foregående.

 

Konsensusrapport vedrørende hjernerystelser i sport: Den 4. internationale konference om hjernerystelse i sport afholdt i Zürich, november 2012 (link)

(Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012)

Note: Den officielle internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Den bliver opdateret hver 4. år, hvor der også bliver udgivet værktøjer til identifikation af hjernerystelse. Rapporten udarbejdes af et hold af de førende eksperter på området, kaldet Concussion In Sport Group (Udgivelsesår: 2012).

 

Internationale konsensus om hjernerystelse (link)

(International Concussion Consensus)

Note: En international konsensusrapport om hjernerystelse, der kort opsummerer den vigtigste information og viden om de milde hovedtraumer (Udgivelsesår: 2015).

 

Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse) og senfølger efter hjernerystelse (link)

Note: En ældre forholdsvis forældet dansk konsensusrapport om hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse der er sammensat af en arbejdsgruppe nedsat af Videnscenter for Hjerneskade (Udgivelsesår: 2002).

 

Konsensuskonference vedrørende kognitiv rehabilitering af mild traumatisk hjerneskade (link)

(Consensus Conference on Cognitive Rehabilitation for Mild Traumatic Brain Injury)

Note: En rapport der beskæftiger sig med kognitive følgevirkninger af hjernerystelse og vurderingen af disse samt eventuel genoptræning. Konsensusrapporten er udarbejdet af Defense Centers of Excellence rettet mod militærpersonale, men kan også henføres til civilt brug (Udgivelsesår: 2009).

Konsensusrapporter om hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse