Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Samsynsproblemer

En stor del af hjernen er involveret i bearbejdelsen af vores vigtigste sans, nemlig synet. Ved en hjernerystelse oplever en del derfor at synet i varierende grad har taget skade i ulykken. Et problem der hyppigt giver gener er, at øjnenes indbyrdes koordinering, benævnt ”samsynet” bliver sat delvist ud af spil

  5 MIN LÆSNING

To personer, der sammen holder et par oversize briller

Hvad er samsynet?

Hjernen modtager et separat billede fra hvert øje og her er samsynet helhedsopfattelsen af de to billeder. Ved et slag mod hovedet kan vi miste øjnenes evne til samarbejde i større eller mindre grad.
Hjernen skal nu manuelt efterkorrigere synsindtrykkene, så vi opfatter et normalt billede af vores omgivelser. Denne efterkorrigering af synet er meget krævende for hjernen og lægger beslag på mentale ressourcer.
 

Årsagen til samsynsproblemer er endnu ikke fuldt belyst, men forskning inden for området antyder at skade på nervefibre bestemte steder i hjernen (de optiske trakte & forreste del af thalamus) kan spille en rolle [1].

Symptomer ved samsynsproblemer

 • Hovedpine ved læsning og brug af computer 
 • Smerter/opspænding omkring øjne og pande
 • Nedsat koncentration
 • Linjer i en tekst springes over eller læses igen
 • Svimmelhed
 • Dobbeltsyn
 • Let til køresyge
 • Nedsat læsehastighed
 • Det ene øje lukkes eller dækkes
 • Bogstaver flyder sammen
 • Fokuseringsbesvær
 • Øget træthed

Afhængig af sværhedsgraden kan en eller flere symptomer optræde i forbindelse med samsynsproblemer. Det er ikke altid indlysende at symptomerne stammer fra problemer med synet, idet hjernen er god til at kompensere for eventuelle vanskeligheder. Man risikerer derfor at gå med problemet i lang tid før det opdages og behandling bliver iværksat.

 

Almindelige symptomer ved samsynsproblemer

Undersøgelse og behandling af samsynsproblemer

Oplever du nogle af de symptomer er det vigtigt at blive undersøgt tidligt. Jo hurtigere problemet opdages des nemmere er det at genoptræne øjnene. Almindelige øjenlæger kan som udgangspunkt ikke teste for eller udføre genoptræning af samsynet. Der kan dog være andre former for synsbesvær opstået efter en hovedskade, som øjenlægen kan teste for.

Undersøgelse og genoptræning af samsynet udføres bedst af neurooptometrister/samsynsspecialister, som er optikere der har taget en videreuddannelse inden for netop denne problemstilling. En samsynstest varer typisk én time, hvor du igennem forskellige øvelser får blotlagt funktionen af synet, samt om genoptræning er påkrævet.

Et genoptræningsforløb strækker sig typisk fra 6 – 12 måneder og kræver udførslen af daglige synsøvelser af 15-30 minutters varighed – samt lejlighedsvis kontrol ved synsklinikken. Vær opmærksom på at øvelserne på trods af det korte tidsinterval kan belaste hovedet meget og for nogle kan det tage mange timer med indlagte hvil at gennemføre dagsprogrammet.

I visse tilfælde kan brugen af prismebriller indgå i behandlingen af samsynsvanskeligheder. Prismebriller er en special brille, der er med til at korrigere synsfeltet og derigennem genoprette samsynet.

Find en kvalificeret neurooptometrist

Det er vigtigt at genoptræning af synet udføres af kvalificerede fagpersoner. Forum for Neurooptometrisk Synstræning (FNS) har udarbejdet en medlemsliste med kvalificerede neurooptometrister til varetagelsen af synsrehabilitering af hjernerystelsesramte.

Listen over fagkvalificerede FNS neurooptometrister kan tilgås her:

Råd til aflastning af syn ved skærmarbejde

Skærmarbejde er anstrengende for vores syn specielt hvis man samtidig døjer med samsynsproblemer eller lysfølsomhed. En række foranstaltninger ved skærmbrug kan aflaste dit syn og forbedre ubehag ved brug af computer.

Installér programmer der automatisk regulerer lyssætningen alt efter solens dag/nat cyklus. Farverne bliver varmere når mørket falder på og gør det dermed nemmere for øjnene at se på skærmen. Til Windows (PC) og OS X (Mac) fås et populært program kaldet f.lux. Til android baseret telefoner fås appén Twilight. Det giver samtidigt bedre søvn da kroppens melatoninproduktion ikke forstyrres i samme grad.

Reducer brightness i skærmmenuen til halv styrke eller mindre. En moderne skærm udsender mellem 2-4 gange så meget lys som anbefalet ved skærmarbejde, find derfor et niveau der passer dine øjne bedre.

Minimere kontrasten mellem skærm og omgivelser. En meget mørk baggrund står i stærk kontrast til en lys skærm. Dette generer iris og kan give anledning til hovedpine og trætte øjne. Skærmen skal gerne stå op ad en lys væg eller andre lyse farver, der gør øjnene ikke hele tiden skal justere sig selv.

Undgå refleksioner i skærmen. Billedet bliver forstyrrende at se på, sørg for at bruge en mat skærm og undgå baggrundsbelysning peger direkte mod skærmen.

Tekst-til-tale programmer er en effektiv måde at undgå synsoverbelastning på. En computer læser teksten op på alt fra hjemmesider til e-mails, så belastningen flyttes synet til hørelsen. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret adgangforalle.dk, hvor man kan downloade et program der tillader tekst til tale. 

 

Læs interviews med fagpersoner inden for samsynsområdet

Kvinde iført skjorte fra kliniksynstræning

Optometrist Malene Thygesen Dall fortæller om hjernerystelse og samsynsproblemer

Malene Thygesen Dall er autoriseret optometrist med speciale i neuro-optometri hos Klinik Synstræning. Hun arbejder med samsynstræning ift. ramte med følger af hjernerystelse, og har afholdt en række succesfulde foredrag om emnet for Hjernerystelsesforeningen.
Vi har bedt Malene om at svare på en lang række spørgsmål, så du forhåbentlig bliver klogere på samsynet og hjernerystelse, og de problemer ramte kan døje med.

Neurooptometrist Susanne Stenbo Sonne om samsynsproblemer og hjernerystelse

Susanne Stenbo Sonne er neurooptometrist, FCOVD, hos Privatsyn. Hun arbejder til daglig med problematikker vedrørende samsynet og hjernerystelse. Vi har stillet Susanne en håndfuld spørgsmål, så du kan blive klogere på sammenhængen mellem samsynet og hjernerystelse, og hvad du som ramt kan gøre.
Kvinde i rød bluse
Blind kvinde med sort skjorte

Neuro-optometrist Anne Preisler om samsynsproblemer ved hjernerystelse

Anne Preisler er neuro-optometrist, COVD, hos AP Synspleje. Hun har arbejdet med samsyn og hjernerystelse i en lang årrække, og afholdt foredrag i regi af Hjernerystelsesforeningen. Vi har stillet Anne en lang række spørgsmål, så du forhåbentlig bliver klogere på sammenhængen mellem samsynet og hjernerystelse.

Kilder