Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ny med hjernerystelse

  10 MIN LÆSNING

Mor der holder sit syge, sengeliggende barn på panden
hjernerystelse-langsom-optrapning

FYSISKE

Hovedpine

Svimmelhed

Utilpashed/Kvalme

Abnorm træthed

Lydfølsom

Lysfølsom

Synsforstyrrelser

KOGNITIVE

Koncentrationsproblemer

Opmærksomhedsbesvær

Indlæringsproblemer

Langsom reaktionstid

Hukommelsesbesvær

Hurtig mental udtrætning

 

EMOTIONELLE

Irritabilitet

Let til gråd

Tristhed

Angst

Nedsat sexlyst

Personlighedsændringer

 

SØVN

Insomni (sover lidt)

Hypersomni (sover meget)

Hyppig opvågen

 

 

 

 

Mulig fremgangsmåde for tilbagevenden til arbejde

 • Vær åben om din situation, informér kollegaer og overordnet om hjernerystelsen, og at du har brug for hvile.
 • Hold lejlighedsvis kontakten med din arbejdsplads ved at ringe eller skrive ind for at høre hvordan det går selvom du stadigvæk har det skidt.
 • Når det går bedre, kan du besøge kollegerne i 10-30 minutter, så kan du også mærke efter om du kan holde til aktivitet i din hverdag og hvor hård transporten er for hovedet.
 • Start blidt op med 1 times arbejde dagligt eller et par gange om ugen og løs simple opgaver stille og roligt for at se situationen an.
 • Begynd at deltage passivt/minimalt i møder samt mere komplicerede opgaver og mærk efter, om hovedet kan holde til det.
 • Øg arbejdstiden langsomt med en eller flere ugers mellemrum med et par timer, indtil du igen opfylder din jobfunktion (mærk efter).

Tilbage på arbejde efter hjernerystelse

Der er mange måder at vende tilbage på arbejde afhængigt af typen af arbejdsplads samt hjernerystelsens sværhedsgrad. Det vigtigste er at tage den med ro, indlægge mange pauser og kun gradvist øge arbejdstiden.

Fremgangsmåden er kun et forslag, mærk efter hvordan du har det når du kommer hjem og respekter at det er din hjerne og ikke samvittigheden, der bestemmer din arbejdsindsats.

Bliver du presset til at genoptage arbejdet selvom du stadigvæk har symptomer? Det fraråder vi på det kraftigste – den hurtigste og bedste bedring opnås ved at holde dig symptomfri, og et velfungerende hovede er din mulighed for et langt og godt arbejdsliv. 

Tilbagevenden til skole for børn & unge

Faser i børn og unges tilbagevenden til skole
Fase Mål Aktiviteter Mål ved hver fase
1. Daglige aktiviteter
hjemme der ikke giver
symptomer
Typiske børneaktiviteter i løbet af
dagen, så længe symptomer ikke
forværres (fx læse og skærmtid).
Start med 5-15 minutter af gangen,
og øg gradvist.
Gradvis tilbagevenden
til typiske aktiviteter.
2. Skoleaktiviteter Lektier, læse, eller andre kognitive
aktiviter uden for klasseværelset.
Øge tolerancen i
forhold til kognitivt
arbejde
3. Tilbage i skole på deltid Gradvis introduktion af
skolearbejde. Der kan være behov
for at starte med en halv skoledag,
eller med øgede pauser i løbet af
dagen.
Øge akademisk
aktivitet
4. Tilbage I skole på fuldtid Gradvis progression af
skoleaktiviteter, indtil en hel
skoledag kan tolereres.
Tilbagevende til
normale akademiske
aktiviteter, og læse op
på det man er
bagefter.

Ref: McCrory P, Meeuwisse W, Dvorak J, et al. Br J Sports Med, Published first online 24 April 2017, doi:10.1136/bjsports-2017-0976699

Note til aktivitetsskema
Ved enhver hjernerystelse kræves mindst 24-48 timers fysisk og kognitiv hvile, før påbegyndelse af den gradvise tilbagevenden til skoleaktiviteter. Hver fase skal vare mindst 24 timer eller længere, før næste fase påbegyndes. Hvis symptomerne bliver værre i en fase, skal du vende tilbage til seneste fase, hvor du var uden symptomer, indtil du igen er symptomfri. Hvis symptomerne er vedholdende (10-14 dage hos voksne eller mere end 1 måned hos børn), skal du tage kontakt til en læge der ved noget om hjernerystelse.

 1. Ingen fysisk træning, men kun almindelige hverdagsaktiviteter.
 2. Let niveau af fysisk træning (symptomer må ikke vende tilbage). Indebærer gåture, let cykling osv. Se tabel for definition af træningsintensiteter.
 3. Moderat niveau af fysisk aktivitet (symptomer må ikke vende tilbage). Indebærer let løb, styrketræning med reduceret vægt, cykling osv.
 4. Højt niveau af fysisk aktivitet (symptomer må ikke vende tilbage). Genoptagelse af gamle motionsvaner (styrketræning, cykling, løb), dog ikke nogen former for kontaktsport.
 5. Genoptagelse af kontaktsport (kampsport, hockey mv.).
*Oplever du symptomer under genoptagelse af sport, så stop da straks med aktiviteten og gå et punkt tilbage på listen. Hvis du har problemer med genoptagelse af sport og motion så følg vores råd her.

Tilbagevenden til sport

Træningsintensitet Mål ved hver fase
Let
Ingen sved medmindre det er varmt med høj luftfugtighed. Normal
vejrtrækning.
Moderat
Sved efter 10 minutters aktivitet. Dybere hyppigere vejrtrækning. Du kan føre
en almindelig samtale.
Højt
Sved efter 3-5 minutters aktivitet. Dyb og hurtig vejrtrækning. Kan kun tale i
korte sætninger.