Arne Skadhede foran en have med en busk, grønt græs, og blomster

Arne Skadhede

FUNGERENDE FORMAND

Sort skikkelse der skal forestille en person

Steffen Ahle Møller

KASSERER, FUNGERENDE NÆSTFORMAND

Sort skikkelse der skal forestille en person

Susanne Both

BESTYRELSESMEDLEM

Katrine Nørgaard

Katrine Nørgaard

BESTYRELSESMEDLEM

Sort skikkelse der skal forestille en person

Mimi Nettelbladt

BESTYRELSESMEDLEM

Mille Matjeka

Mille Matjeka

BESTYRELSESMEDLEM

Om landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen varetager den overordnede foreningsledelse og består af seks personer.

Bestyrelsesmedlemmer:

Landsbestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen er Hjernerystelsesforeningens øverste ledelsesorgan og agerer på baggrund af den bemyndigelse der ligger til grund for medlemmernes stemmeafgivelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen bestemmer strategi og retning for foreningen, herunder varetagelse af medlemmernes interesser og ønsker samt at underbygge foreningens bære – og levedygtighed til gavn for fremtidig medlemmer.

Af konkrete bestyrelsesopgaver kan bl.a. nævnes: 

  • Sætte kort- og langsigtet strategiske målsætninger
  • At sikre stabil økonomi herunder budgettering og regnskabgodkendelse
  • Opstart og initiativ af relevante projekter
  • Sikre projekter udføres retmæssigt ifht.  oplistet målsætninger og evt. ansøgningskrav
  • At sikre foreningsressourcer benyttes i overenstemmelse med foreningens vedtægter  
  • Opsyn, godkendelse og blåstempling af sekretariatets arbejde
  • Imødekomme problematikker og sikre en stabil kurs i et skiftende og dynamisk landskab
  • Være ambassadør til møder/konferencer/medier og lignende
  • Optimere procedurer og arbejdsgange over en bred kam
  • Varetage ansvaret for et særligt udvalgsområde i foreningsregi (selvhjælp, fagligt udvalg mm.)

Landsbestyrelsen er altid åben for dem som har lyst

Hjernerystelsesforeningen er en medlemsstyret patientforening, hvor alle som har lyst til at bidrage til sagen, har mulighed for at stille op til valg på den årlige generalforsamling. Det eneste krav som stilles er, at bestyrelseskandidater også er medlem af Hjernerystelsesforeningen. Det er også muligt at opstille som suppleant.   

Hvis du går rundt med et bestyrelsesønske, er det også muligt at komme med som gæst på et af vores møder. Én gang om året – som regel op til generalforsamlingen – afholdes et åbent bestyrelsesmøde, hvor interesseret kan deltage den første time. Her kan du møde de andre i bestyrelsen til en snak om bestyrelsesarbejdet og hvordan det er at være med.

Er du interesseret i at deltage på et åbent bestyrelsesmøde, kan du sende en forespørgsel til: 
nicolai@hjernerystelsesforeningen.dk