Længerevarende hjernerystelse (fra uger til måneder)Der findes forskellige definitioner for hvornår en hjernerystelse skal betragtes som værende længerevarende. Den nyeste internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport fra 2017, vurderer varigheden til at være cirka 14 dage for voksne og én måned for børn. Andre kilder henviser til en symptomvarighed på cirka tre måneder. Det vigtigste er dog, at selvom symptomerne står på i de angivne tidslængder, så oplever mange en gradvis bedring eller helbredelse selv efter der er gået tre måneder. Det vurderes at cirka 10% af hjernerystelsesramte kræver en målrettet rehabiliteringsindsats før der opleves fremgang hvorfor nogle kan gå i op til flere år uden at opleve en markant bedring. Det præcise antal er dog præget af usikkerhed.

Hvis du stadigvæk uger til måneder efter din ulykke har hjernerystelsessymptomer, og har fået undersøgt at der ikke er andet galt ved en MR skanning, kan du gå i gang med at indrette din hverdag, således du kan komme ud i verden uden at blive “sendt tilbage til start”. Det er samtidigt vigtigt at finde årsagen til, hvorfor du stadigvæk har vanskeligheder. Hos nogle kan der opstå konkrete tilstande efter hjernerystelsen, som man kan forsøge at bedre ved relevante behandlingstilbud, mens andre må tilpasse hverdagen efter symptomerne og give hjernen den tid og ro der skal til for at få det bedre. Hos nogle ramte kan tilstanden præciseres til en eller flere specifikke dysfunktioner, mens andre må undvære svar på deres længerevarende tilstand.

Forskning bekræfter at personer med følger efter hjernerystelse er en bredt sammensat gruppe. To individer, begge med senfølger, behøver således ikke at fejle det samme selvom symptombilledet kan være ensartet. De senere år har budt på store fremskridt i forhold til at vurdere de problematikker der kan opstå efter hjernerystelse. Blandt de mere hyppigt fundne problemstillinger er forstyrrelser i øjnenes indbyrdes koordination benævnt ”samsynet”. Også problemstillinger i kroppens vestibulære apparat (balanceapparat), udviklingen af søvnforstyrrelser og en dysfunktion i måden hjernens blodforsyning reguleres på, ses hyppigt ved den længerevarende hjernerystelse. En del oplever også sideløbende at udvikle øget stressfølsomhed, angst eller depression som følge af hjernerystelsen. Med den rette specialiseret rehabiliteringsindsats, vil mange af disse følgevirkninger kunne bedres eller fjernes over nogle måneder. Hvis tilstanden har stået på i årevis vil rehabiliteringstiden for nogle være tilsvarende længere. En hurtig opsøgende indsats, uger til måneder efter slaget, vil derfor oftest give det bedste langsigtet resultat.

Ved brug af moderne skanningsteknikker (DTI-MR), er det nu også muligt at påvise små mikrostrukturelle ændringer i hjernen efter en hjernerystelse. Disse ændringers placering og udbredelse varierer fra person til person, og understøtter teorien om at skader og senfølger efter hjernerystelse er meget individuelle. Ændringerne er ganske små og kan ikke påvises ved almindelige CT eller MR skanninger som mange modtager efter at være kommet til skade.

Placeringen og udbredelsen af de mikrostrukturelle ændringer kan også delvist forklare hvorfor nogle kommer sig hurtigt mens andre oplever forsinket bedring. Heldigvis er de mikrostrukturelle ændringer ganske små og hjernen kan i høj grad kompensere disse enten af sig selv over tid, eller ved at der iværksættes en målrettet genoptræning.

Andre skanningstyper har også fundet ændringer blandt andet i hjernebølgesignaturene samt nedsat blodtilførsel til forskellige områder af hjernen hos personer ramt af senfølger. De forskellige skanningstyper der kan påvise disse ændringer, udbydes dog ikke rutinemæssigt til denne patientgruppe.

Nogle skadestyper er selvsagt hyppigere end andre og de mest almindelige tilstande efter hjernerystelse samt behandlingsmuligheder, kan findes i afsnittet "behandling". For information omkring specifik symptombehandling kan man se afsnittet her.Håndtering af langvarig hjernerystelse

Ved langvarig hjernerystelse, er det vigtigt så vidt muligt, at kunne leve et liv på de præmisser man selv sætter op. Det betyder først og fremmest, man skal lære at gøre ting på en ny og mere hensigtsmæssig måde samt, at man skal blive god til at prioritere og sætte grænser.

Der er 3 vigtige områder man skal arbejde med ved længerevarende hjernerystelse; hverdagen, følelsesmæssig håndtering af problemstillingen samt det arbejdsrelaterede. Desuden er det også en god idé at have fokus på behandling/rehabilitering af tilstanden.


Hverdagen med hjernerystelse
Allerførst er det vigtigt at få hverdagen til at fungere. Huset behøver ikke være skrubbet klinisk rent og der må gerne være fnuller på gulvtæppet. Det vigtigste er bare at indkøb, madlavning, børn der skal i skole og andre fundamentale ting er på plads og fungerer. Så kommer alt andet i anden række indtil da, herunder arbejde. Ved at sætte ting i system og planlægge dagen, kan man opnå en effektivisering. Ved længerevarende hjernerystelse, kan det være en god idé at tale med en neuropsykolog omkring de problemstillinger man har til dagligt. At få sat ord på og arbejde med håndteringsstrategier, kan frigive yderligere ressourcer og gøre hverdagen mere overkommelig. At få dannet bare et lille overskud i hverdagen, er et vigtigt skridt i at komme ovenpå igen, da det giver råderum til mental bearbejdelse af tilstanden samt åbner det op for rekreative aktiviteter der er vigtige for ens velbefindende.


Til bedre håndtering af hverdagen, er samlet en række gode råd man kan følge her.


Den følelsesmæssige håndtering
Det er et stort tab, at måtte give afkald på ens gamle liv og indse man er ramt af en funktionsnedsættelse. For mange kan det medføre en tilstand af tristhed, modløshed samt følelsen af at være fanget i en situation, man ikke kan slippe ud af. De store omvæltninger i livet, hjernerystelsen har medført, kan for nogle på sigt medføre depression eller angst. Afhængig af hvor hårdt man er ramt, kan det være gavnligt at tale situationen igennem med en krisepsykolog, der er ekspert i håndteringen af livskriser, herunder kriser forårsaget af traumer og sygdom.

Læs mere om de svære følelser ved langvarig hjernerystelse her.


Arbejde
En stor del af vores identitet er bygget op omkring det arbejde eller den uddannelse man til dagligt varetager. Derfor rammes mange hårdt på deres identitet når kræfterne ikke længere rækker så langt som tidligere. Selv om det er bedst at vente med genoptagelse af arbejde til man er symptomfri, kan nogle alligevel være presset til at starte igen inden da, eller i forbindelse med en arbejdsprøvning. Det er vigtigt at indrette arbejdspladsen på sådan en måde at omgivelserne, transporten og kollegaernes tilgang til problemet ikke er med til at skabe en forværring.


Det skal du passe på med 


Stress
Lad stressen ligge. Det hjælper hverken dig selv eller dine omgivelser at du påtager dig flere opgaver end hjernen kan klare. Stress kan give tilbagefald og forhindrer hjernen i at komme sig. Lær at sige fra og vær åben om problemet over for venner/familie. Mindre stress er lig færre symptomer og hurtigere helbredelse. Mange bliver desuden ekstra sensitive over for stress og kan derved nemt komme ud i et overbelastningsområde fordi ens nye grænser endnu ikke er tillærte.

Alkohol
Læg alkoholen på hylden. Det er ikke til at sige hvordan hjernen vil reagere og hvorfor tage chancen? Hvis du alligevel vælger at drikke, så læg højst ud med en halv genstand og øg mængden med ikke mere end en halv genstand per dag. Visse personer bliver særdeles alkohol intolerante efter hjernerystelse og oplever tilbagefald ved selv et mindre antal genstande. Nogle har ikke problemer med indtagelse af alkohol og opdager at det måske ovenikøbet tager toppen af hovedpinen. Dette kan for visse accelerere et usundt forbrug af alkohol, da det bruges som selvmedicinering.

Motion under genoptræningsperiode
Vær forsigtig, hvis du genoptager motion. Hjernen kan ikke altid håndtere den øget puls/blodtryk og det kan give tilbagefald. Læg altid langsomt ud og vent mindst én dag med at øge hårdhedsgraden og øg den langsomt.Al tomar una tableta, algunas personas reciben una inyección para asegurarse de que la dosis correcta surta efecto. viagra genérico usa una molécula llamada proteína llamada noradrenalina.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close