Symptomer - Fysisk

FYSISKE

Hovedpine

Svimmelhed

Utilpashed/kvalme

Abnorm træthed

Støjfølsom

Lysfølsom

Synsforstyrrelser