Om svimmelhed ved hjernerystelse

Morten Friis er overlæge, Ph.d. og speciallæge i øre-næse-halskirurgi. Han er leder af Aleris-Hamlets Svimmelhedsklinik, og arbejder med at overføre forskning i sygdomme i høre- og balanceorganet til klinisk anvendelse. Han er specialist ift. svimmelhedsproblematikker og står bag vidensportalen svimmelhed.dk. Vi har stillet Morten en lang række spørgsmål, så du forhåbentlig bliver klogere på sammenhængen mellem svimmelhed og hjernerystelse.
Morten Friis

Hvilke årsager kan der være til svimmelhed og vestibulær dysfunktion i sammenhæng med en hjernerystelse?

En hjernerystelse kan skade både forbindelserne i hjernen og balanceorganerne i det indre øre samt være en udløsende årsag til øresten. Nerveskaderne er typisk mikroskopiske og dermed ikke mulig at se ved en hjerneskanning. Øresten, væske ubalance eller hul i en af buegangene kan forekomme efter en hjernerystelse og kan diagnosticeres ved hjælp af avancerede balancefysiologiske undersøgelser.

Er der særlige tidspunkter, hvor svimmelheden optræder hos den ramte, og er der noget man skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse?

Svimmelhed, som optræder inden for nogle uger efter hjernerystelsen, eller hvor svimmelheden pludselig ændrer karakter, kan skyldes øresten, som er muligt at behandle. Oplever den ramte svimmelhed, bør vedkommende henvende sig til en speciallæge i øre-næse-halssygdomme med henblik på diagnostik og behandling, efter at andre akutte behandlingskrævende differentialdiagnoser er udelukket. Har man mistanke om øresten trods manglende fund ved ørelægen, bør personen henvises til en specialiseret svimmelhedsklinik, hvor der er en repositionsstol til rådighed.

Findes der relevante tests og måleredskaber, man kan bruge til at identificere problemerne med ubalance og svimmelhed?

Ved hjælp af avanceret måleudstyr kan man i dag undersøge funktionen af de enkelte buegange og de enkelte ørestensorganer i hvert øre for sig. Desuden kan man undersøge hjernens evne til at bearbejde signalerne.

Hvilke behandlingsmuligheder er der?

Øresten som årsag til svimmelhed kan indledningsvis forsøges behandlet ved hjælp af manuelle repositionsbehandlinger. Øresten efter hjernerystelse er dog ofte kompliceret (multikanal-involvering og behandlingsresistent) og kan derfor kræve yderligere behandling i en repositionsstol.

Hvordan kan træning og erstatningsstrategier afhjælpe problemer med svimmelhed?

Rehabilitering er baseret på en langsigtet forbedring i balancesystemets evne til at tilpasse sig hovedets bevægelse. Det opnås bedst ved bevægelse af et billede på tværs af nethinden. Den bedste måde til at opnå en forbedring er at frembringe et fejlsignal, så hjernen gradvist lærer at formindske fejlsignalet. Ved at styrke de signaler der kommer fra synet og kroppen, omprogrammeres hjernen til en bedre balance.

Rehabiliteringen har desuden til formål at øge den resterende balancefunktion i det indre øre, samt at erstatte den tabte balancefunktion ved at stabilisere synet og kroppen. Erstatningsstrategierne omfatter anvendelse af visuelle signaler og signaler fra hud, led og muskler. Disse øvelser bruges til at forbedre programmeringen af hjernen for at forbedre stabiliteten af synet og kroppen. En skade eller sygdom i balancesystemet fører til en ændring i den relative afhængighed af synet og informationer fra kroppen. Adfærdsmæssige ændringer skal også foretages, da mange personer bliver angst for at fremprovokere svimmelhedsfremkaldende bevægelser.

Kan du forklare, hvad de forskellige elementer i rehabiliteringen går ud på?

Habituation: Tilvænning til svimmelhedsfremkaldende stimuli.

Adaptation: Forbedrer personens evne til at reagere på nervesignaler fra balanceorganerne.

Substitution: Finder alternativer til delvist eller helt mistede funktioner.

Kan du pege på nogle nemme øvelser, strategier eller tips og tricks, ramte selv kan bruge ift. svimmelhedsudfordringer?

Bevægelse er en afgørende faktor for at slippe af med svimmelheden, hvis den stammer fra en dysfunktion i hjernens evne til at behandle de indkomne signaler. Læg langsomt ud og fyld på hen ad vejen. Gå ture og udfordre sig selv med at kigge rundt og/eller gå på ujævnt underlag. Bevægelse hvor man er i fart og gerne med retningsskift. Selv om det forekommer modstridende, så gør ting du bliver svimmel af.

Er der noget man som ramt, med følger af hjernerystelse, skal være særligt opmærksom på ift. svimmelhed og genoptræning?

Nogle har svært ved at forstå, at man skal træne, til man bliver svimmel, men det er formålet ved den vestibulære genoptræning. At opsøge grænsen for hvornår man bliver svimmel og gerne blive der, eller bevæge sig lidt ud over kanten (i overført betydning), for at rykke sin grænse dag for dag. Sandsynligvis vil man opleve dårlige dage, men på længere sigt vil der være fremskridt og aftagende svimmelhed.