Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Behandling & undersøgelser

Der kan være mange årsager til at man oplever symptomer i længere tid efter en hjernerystelse. Vi ser på hvilke tilstande som kan opstå efter et man har fået rystet hovedet

  5 MIN LÆSNING

Om længerevarende symptomer​

Der ligger altid en bagvedliggende årsag til, man har det skidt i månederne efter hjernerystelse. Hos nogle ramte kan tilstanden præciseres til en eller flere specifikke dysfunktioner, mens andre må undvære svar på deres længerevarende tilstand.

Tegn og symptomer fra de forskellige tilstande kan overlappe og mange vil derfor skulle benytte udelukkelsesmetoden til at bestemme hvad de fejler. Nogle tilstande er selvsagt hyppigere end andre og de mest almindelige tilstande efter hjernerystelse samt behandlingsmuligheder er uddybet i følgende sektion.

samsynsundersøgelse-optometrist

Øjne & samsynsproblemer

Hjernerystelse kan medføre forstyrrelser i øjnenes indbyrdes koordination, hvilket kan fremprovokere symptomer som, hovedpine/migræne, dobbeltsynethed, læsningsbesvær, lysfølsomhed mm.

Samsynsproblemer kan diagnosticeres og i mange tilfælde gøres bedre ved hjælp af samsynstræning ved en samsynsspecialist eller neurooptometrist. Der er de senere år sat særligt fokus på denne problematik for hjernerystelsesramte

Forstyrrelser i hjernens blodregulering (autoregulering)

Symptomforværring ved pulsøgning under cykling, trappegang, løbetræning og andre aktiviteter der ellers betragtes som sunde, kan være et tegn på, at hjernens blodregulering ikke fungerer som før hjernerystelsen.

Forstyrrelsen medføre desuden også problemer med hovedpine, svimmelhed og koncentrationsproblemer i hviletilstand hos mange ramte. Normalisering af hjernens blodregulering kan opnås ved målrettet og forsigtig pulsreguleret genoptræning ved egen hånd eller i samarbejde med en fysioterapeut.

Hjerne i forgrunden, og person, der sidder på stol i baggrunden
søvnforstyrrelser-hjernerystelse

Udvikling af søvnforstyrrelser

Problemer med indsovning eller vedvarende træthed efter søvn, opleves af mange hjernerystelsesramte. En stor del af kroppens restitution foregår under søvnen og derfor kan det forhale helbredelsesprocessen eller endda munde ud i tilbagefald, hvis ikke man får tilstrækkelig med kvalitetssøvn. Af denne årsag betragtes ordentlig søvn som essentielt i forhold til at opnå bedring, selvom søvnbesvær ikke i sig selv er hovedårsag til diverse følgevirkninger.

Den præcise årsag til søvnproblemer efter hjernerystelse er kompleks og stadigvæk i høj grad ukendt. Behandling af søvnproblemer strækker sig hovedsagligt til symptombehandling og iværksættelse af forskellige råd og håndteringsstrategier til formålet.

Påvirket hypofysefunktion

En lang række vigtige hormoner bliver udskilt fra hypofysen der er en lille, men udsat, kirtel i hjernen. Nogle hjernerystelsesramte, kan have fået et vrid i kirtlen som derfor ikke længere producere tilstrækkeligt med en eller flere hormoner.

Nedsat hypofysefunktion kan resultere i mange og forskelligartede symptomer der kan behandles medicinsk.

Blodprøve