Hjernerystelsesforeningens mærkesager ved kommunalvaget 2021

Kom nu kommuner!
- med få midler kan I gøre ufatteligt meget for hjernerystede og pårørende.
Hånd, der smider seddel i en stemmeboks

Enkle tiltag - stor effekt

Alt for mange af hjernerystelsesramte tabes i dag helt unødvendigt på gulvet. De får enten utilstrækkelig eller ingen hjælp fra deres kommune, eller skal vente alt for længe på støtte.

En ny undersøgelse blandt 218 langtidsramte medlemmer af Hjernerystelsesforeningen, viser en række triste tendenser:

  1. Kun en fjerdedel synes, at kommunen har hjulpet dem til at få det bedre efter deres hjernerystelse.
  2. Halvdelen mener, at kommunen har gjort det vanskeligere at komme sig efter hjernerystelse.
  3. Tre ud af fire mener ikke, at det har været let at få information og rådgivning fra kommunen vedrørende deres hjernerystelse.


Undersøgelsen er en klar kritik af kommunerne. Men heldigvis kan tre meget enkle tiltag gøre en stor forskel:

  1. Hjerneskadekoordinatorer der tager sig af hjernerystelser i alle kommuner.
  2. Relevant information om hjernerystelse er tilgængelig på kommunernes hjemmesider.
  3. Etablering af specialtilbud for børn og voksne, der er ramt af senfølger efter en hjernerystelse.


Vi opfordrer alle jer, der er berørt af hjernerystelse, til at spørge jeres lokalpolitikere om, hvad de vil gøre for at implementere og udvikle disse tiltag!

Vi håber at politikerne, der er på valg til november, vil arbejde for at ramte får bedre hjælp fra kommunerne.

Kontakt Hjernerystelsesforeningen for mere information på kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk

2. november 2021