Forventningsafstemning til selvhjælpsgrupper

Vi glæder os til at se dig i selvhjælpsgruppen. Her kommer uddybning og forklaring af spørgsmål man måtte have til deltagelse i grupperne 

  3 MIN LÆSNING

Personer sidder i cirkel i en park

Hvorfor skal jeg melde mig ind i en selvhjælpsgruppe?
Selvhjælpsgrupper har generelt 3 positive effekter:
-Du oplever konkret, at du ikke er alene med problemstillinger vedrørende Hjernerystelse.
-Du møder umiddelbar forståelse fra ligestillede, der ved hvordan det er.
-Du udveksler erfaringer, viden, tips og tricks til bedring og håndtering af symptomer.

Hvad kræver det af mig?

At deltage i en selvhjælpsgruppe kræver tre ting:
– Du kommer når du kan og melder afbud når du ikke kan.
– Du har overskud til både at give og modtage, tale og lytte i samspil med resten af gruppen.
– Du overholder tavshedspligt i gruppen.

Hvem er med?
Selvhjælpsgrupperne i Hjernerystelsesforeningen består for det meste af 4-8 ligestillede.
Grupperne har tilknyttet en tovholder, der indkalder til og faciliterer under møderne.

Hvad snakker man om?
De typiske temaer er 1) Tips til bedring og håndtering af symptomer. 2) Tanker og følelser om det nye liv med hjernerystelse. 3) Relationer til venner, familie, kollegaer, behandlere og “systemet”.
Alle har tavshedspligt i grupperne, hvilket betyder, at man ikke må viderebringe personfølsomme oplysninger om de andre deltagere udenfor gruppen.

Hvilket ansvar har jeg som deltager?
Deltagerne i gruppen er den primære ressource, og man deltager på eget ansvar.
Ligesom de andre deltagere, bestemmer du selv, hvad du vil bruge på møderne.
Deltagerne bestemmer selv, hvad der skal foregå.
Man behøver ikke sidde rundt om et bord hver gang. Man kan også gå en tur eller lignende.

Hvor meget tid skal jeg bruge?
Som regel mødes grupperne ca. en gang om måneden, men det kan variere alt efter behov.
Et møde varer normalt maksimalt 2 timer med minimum 1 pause.
Man må gerne gå før eller holde tage et hvil undervejs, hvis man bliver træt.
Normalt varer en gruppe 4-8 gange. Derefter evaluerer gruppen, om der er basis for at fortsætte.