Om sagsbehandling genereltSagsbehandling og klage over afgørelser

Som borger i kontakt med den offentlige forvaltning er det vigtigt at følge med i, hvordan din situation bliver beskrevet og vurderet. Det er ligeledes vigtigt at blive inddraget i sagsforløbet, og have viden om, på hvilket grundlag kommunen beslutter/afgør, hvilken form for hjælp du vurderes at være berettiget til eller ikke berettiget til.

Afgørelsen skal altid være begrundet med, hvad sagsbehandleren har lagt vægt på, og der skal være henvisning til paragraffer i loven.


Medvirken i sagsbehandlingen

Hvis du som borger søger hjælp fra det offentlige, skal du medvirke ved behandlingen af din egen sag. Det er vigtigt, at nødvendige oplysninger til brug for behandling af sagen kommer med. Det er forskelligt fra person til person, hvordan du bedst inddrages aktivt i sagen. Du er specialist i dit liv og kan via erfaringer fra andre i Hjernerystelsesforeningen have en viden om forskellige nyttige tiltag i forhold til PCS. Du kan altid komme med forslag til, hvad dit afklaringsforløb kan indeholde, men har ikke ret til at få forløbet bevilget.


Følgende punkter er vigtige at være opmærksom på ved behandling af din sag:

- Vær sikker på, at kommunen er klar over, at du har søgt hjælp og ønsker et konkret svar fx sørg for skriftlig kommunikation, så er det også nemmere at følge op på. Ved du ikke, hvem, der skal behandle sagen, så send til kommunens hovedmail med beskrivelse af din situation.

- Vær opmærksom på sagsbehandlingstider. De findes oftest på kommunens hjemmeside - ellers spørg.

- Du skal selv komme med de oplysninger, der er nødvendige.


Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede

Kommunen skal ikke kun være opmærksom på, om du kan få den hjælp, som du retter henvendelse om. Kommunen skal rådgive dig om alle muligheder i lovgivningen og også hjælp efter andre lovgivninger end den sociale. Kommunen har pligt til at se din sag som en helhed.

Se Praksisnyt fra DUKH om vejledningsforpligtelsen


Kan jeg skifte sagsbehandler?

Hvis du af en bestemt grund i løbet af sagsbehandlingen ønsker at skifte sagsbehandler, skal henvendelse herom ske til forvaltningen. Begrundelsen for ønsket skal fremgå. Hvis problemet er gensidigt erkendt mellem sagsbehandler og dig, er det en væsentlig grund til, at forvaltningen godkender sagsbehandlerskift. Du har dog ikke nogen lovbestemt ret til at få en ny sagsbehandler.


Aktindsigt og Partshøring

Du har ret til at se de oplysninger, der bliver indhentet i din sag, ligesom du skal have mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysningerne, der bliver brugt i sagen. Du skal partshøres, inden der træffes afgørelse i sagen.

Du har ret til at se alle papirer (akter) i din sag, og du har som hovedregel ret til at få sendt en kopi, hvis du ønsker det. En anmodning om aktindsigt skal jævnfør forvaltningsloven, besvares inden 7 hverdage efter, at du har bedt om akterne. Hvis der går længere tid, skal du have besked om, hvorfor du ikke har fået dine akter til tiden. Ved behov for Kopi af akter, du allerede har fået tilsendt, opkræver nogle kommuner et beløb til dækning af ekstra kopisæt.

Det er vigtigt at gøre brug af muligheden for aktindsigt, det er nemlig din mulighed for at se alle oplysninger i din sag. Når du har bedt om aktindsigt, skal kommunen normalt vente med at træffe afgørelse i sagen, indtil der er sket behandling af din anmodning om at se dokumenterne.


Partsrepræsentanter og bisiddere

Du har ret til at lade en person medvirke som støtte for dig mens din sag behandles ligesom du har ret til at tage en bisidder med. Partsrepræsentant betyder, at den person, som du vælger varetager din sag fuldt ud og al post/henvendelse sker til partsrepræsentanten. En bisidder er kun med som støtte og i den situation er du din egen repræsentant.


Sådan klager du

Det er kun dig eller partsrepræsentanten/værgen, som kan klage over den afgørelse, der er givet. Du kan klage over indholdet af afgørelsen, og måden sagen er behandlet på. Klage over sagsbehandlingstid, sagsbehandlernes optræden o. lign. kan ikke behandles af klageinstanser, men derimod af chefen for forvaltningen (borgmesteren).

Klagen behøver ikke være udformet på nogen bestemt måde.

Klagen skal sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis du får medhold i din klage, vil du få en ny afgørelse.

Giver kommunen dig ikke medhold, skal kommunen sende sagen videre til Ankestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger (28 dage). Har du fået afgørelsen i din e-boks, regnes fristen fra den dato, der står i afgørelsen.  


Folketingets Ombudsmand

Hvis du fortsat mener, at din sag ikke er afgjort korrekt, eller at kommunen ikke har overholdt reglerne, kan du vælge at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden træffer ikke afgørelser, men har mulighed for at kritisere myndigheden (kommunen/nævnet). Ombudsmanden tager sig kun af sager, som ikke længere er under behandling hos andre myndigheder.


Domstolene

En sag kan anlægges ved domstolene på et hvilket som helst tidspunkt. Det koster penge at føre en sag ved domstolene, men der kan være mulighed for at søge såkaldt fri proces.


Lovhenvisning og litteratur

Reglerne fremgår af Forvaltningsloven / Offentlighedsloven  / Retssikkerhedsloven.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close