Region Midtjylland

Følgende sektion oplister koordination samt behandlings- og rehabiliteringsmuligheder for borgere ramt af senfølger efter hjernerystelse i Region Midtjylland.
Danmarkskort med Region Midtjylland fremhævet med rødt

Hjerneskade-/hjernerystelseskoordinatorer

Hjernerystelseskoordinatorer

Aarhus Kommune har en hjernerystelseskoordinator, som finder mere om her.

Randers kommune har en hjernerystelseskoordinator, som du finder mere om her.


Hjerneskadekoordinatorer

Der er en hjerneskadekoordinator i de fleste kommuner og det kan være en god idé at kontakte hjerneskadekoordinatoren i din kommune vedrørende dine muligheder for at få hjælp. Vær blot opmærksom på, at det desværre ikke er alle hjerneskadekoordinatorer, som kan hjælpe, da det varerier fra kommune til kommune, hvorvidt hjernerystelse anerkendes som en erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen har en regionsopdelt liste over alle hjerneskadekoordinatorer i Danmark inklusiv kontaktoplysninger.

Hjerneskadekoordinatorer på børneområdet

Hjerneskadekoordinatorer på voksenområdet

Opdateret 29. juni 2021

Kommunikationscentre

Kommunikationscentre er kommunale instanser, der tilbyder borgere forløb med udredning, rådgivning og specialundervisning til at afhjælpe kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. For dig med følger efter en hjernerystelse kan et forløb i et kommunikationscenter fx indebære samtaler med neuropsykolog, samsynstræning hos neurooptometrist, konsultationer ved hørespecialist og hjælp til ansøgning om hjælpemidler. 

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt og hvordan der bevilliges et forløb hos et kommunikationscenter. Vi anbefaler, at du kontakter dit nærmeste kommunikationscenter for en uforpligtende snak. 

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus
Borgere fra Aarhus Kommune

IKH – Institut for Kommunikation og Handicap
Borgere fra Aarhus, Odder, Silkeborg, og Skanderborg Kommune

Center for Kommunikation, Herning
Borgere fra Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune

Kommunikation og Teknologi
Borgere fra Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommune

Hørecenter Midt
Borgere fra Randers, Favrskov, Norddjurs- og Syddjurs Kommune

Hørevejlederen i Skanderborg
Borgere fra Skanderborg Kommune (hjælpemidler og hjælp til høreapparater)

Center for Kommunikation og Undervisning – CKU
Borgere fra Skive og Viborg Kommune

Smertecentre

Et smertecenter er et offentligt tilbud til behandling af kroniske smerter. Der arbejdes ud fra den bio-psyko-sociale model, der er en tværfaglig tilgang, og behandlingen kan være alt fra medicin og fysioterapi til psykologsamtaler og mindfulness. Man skal henvises af egen læge.

Neurologisk Smerteklinik
Aarhus Universitetshospital

Smerteklinik
Regionshospitalet Silkeborg

Bemærk, at der også findes en lang række private smerteklinikker, der behandler hovedpine og andre kroniske smerter, som du kan få en konsultation hos med henvisning fra egen læge eller via egenbetaling.

Rehabiliteringscentre

Et rehabiliteringscenter kan hjælpe dig med følger efter en hjernerystelse med genoptræning. Indsatsen er tværfaglig og kan blandt andet indeholde samtaler hos neuropsykolog, konsultationer ved fysioterapeut, synstræning hos neurooptometrist samt fysisk træning. I nogle tilfælde indeholder et forløb også beskæftigelsesrettede indsatser. 

Et forløb skal enten bevilliges af din kommune, forsikringsselskab eller arbejdsgiver, eller du kan betale selv. Vi anbefaler, at du kontakter et rehabiliteringscenter nær dig for en uforpligtende samtale. 

Sano Aarhus

Sundhedspartner.dk

www.vejlefjord.dk

Mangler der et tilbud på listen?

Har du forslag til rettelser eller tilføjelser til listen, er du meget velkommen til at sende en mail til:

kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk