Region Hovedstaden

Følgende sektion oplister koordination samt behandlings- og rehabiliteringsmuligheder for borgere ramt af senfølger efter hjernerystelse i Region Hovedstaden samt Bornholm.
Danmarkskort, hvor Region Hovedstaden, inklusive Bornholms Regionskommune, er fremhævet med rødt

Hjerneskadekoordinatorer

Der er en hjerneskadekoordinator i de fleste kommuner, som er med til at sikre god sagsbehandling for borgere med erhvervet hjerneskade. Det kan være en god idé at kontakte hjerneskadekoordinatoren i din kommune for at forhøre dig om dine muligheder for at få hjælp. Vær blot opmærksom på, at det desværre ikke er alle kommuner, der vil tilgodese ramte af hjernerystelse, da det varerier fra kommune til kommune, hvorvidt hjernerystelse anerkendes som en erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen har en regionsopdelt liste over alle hjerneskadekoordinatorer i Danmark inklusiv kontaktoplysninger.

Hjerneskadekoordinatorer på børneområdet

Hjerneskadekoordinatorer på voksenområdet

Opdateret 29. juni 2021

Kommunikationscentre

Kommunikationscentre er kommunale instanser, der tilbyder borgere forløb med udredning, rådgivning og specialundervisning til at afhjælpe kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. For dig med følger efter en hjernerystelse kan et forløb i et kommunikationscenter fx indebære samtaler med neuropsykolog, samsynstræning hos neurooptometrist, konsultationer ved hørespecialist og hjælp til ansøgning om hjælpemidler. 

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt og hvordan der bevilliges et forløb hos et kommunikationscenter. Vi anbefaler, at du kontakter dit nærmeste kommunikationscenter for en uforpligtende snak. 

CSV København
Borgere fra Københavns, Dragør og Tårnby Kommune

Visitation og Hjælpemidler, Frederiksberg
Borgere fra Frederiksberg Kommune

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden
Borgere fra Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Ballerup, Herlev, Rudersdal, Furesø, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby og Tårnby Kommune

Kommunikationscentret, Hillerød
Borgere fra Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Allerød kommune

Kommunikationscentret, Bornholm
Borgere fra Bornholms kommune

Smertecentre

Et smertecenter er et offentligt tilbud til behandling af kroniske smerter. Der arbejdes ud fra den bio-psyko-sociale model, der er en tværfaglig tilgang, og behandlingen kan være alt fra medicin og fysioterapi til psykologsamtaler og mindfulness. Man skal henvises af egen læge.

Tværfagligt Smertecenter
Rigshospitalet

Tværfagligt Smertecenter
Gentofte Hospital

Bemærk, at der også findes en lang række private smerteklinikker, der behandler hovedpine og andre kroniske smerter, som du kan få en konsultation hos med henvisning fra egen læge eller via egenbetaling.

Rehabiliteringscentre

Et rehabiliteringscenter kan hjælpe dig med følger efter en hjernerystelse med genoptræning. Indsatsen er tværfaglig og kan blandt andet indeholde samtaler hos neuropsykolog, konsultationer ved fysioterapeut, synstræning hos neurooptometrist samt fysisk træning. I nogle tilfælde indeholder et forløb også beskæftigelsesrettede indsatser. 

Et forløb skal enten bevilliges af din kommune, forsikringsselskab eller arbejdsgiver, eller du kan betale selv. Vi anbefaler, at du kontakter et rehabiliteringscenter nær dig for en uforpligtende samtale. 

Hans Knudsens Instituttet – HKI

Center for Hjerneskade

Cervello – Center for rehabilitering og hjerneskade
Kgs. Lyngby og Roskilde

Hjerneskadecentret Virum
Specialiseret, tværfaglig rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse (0-25 år). Skal bevilges af hjemkommune.

Mangler der et tilbud på listen?

Har du forslag til rettelser eller tilføjelser til listen, er du meget velkommen til at sende en mail til:

kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk