Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hjernerystelsesforeningen den 19.11. 2020 Kl. 16.30

Valg af dirigent og referent

Nicolai Aaen blev valgt til dirigent.
Tobias Abell blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Landsbestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 11

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Intet at berette under dette punkt.