Helhedsforståelse af symptomer og deres effekt på dagligdagen – ICF tilgang

Audiologopæd, cand.mag. Katrine Anderskou, Center for Kommunikation, Herning og audiologopæd, cand.mag. Julie Ystrøm, Kommunikationscenter Region Hovedstad

Første slide i en serie til et foredrag ved navn "Helhedsforståelse af symptomer og deres effekt på dagligdagen - ICF tilgang" ved Kommunikations-centret regionH og Center for Kommunikation
Slide der i punktform viser hvad et kommunikationscenter er
Slide med indsatser fra hhv center for kommunikation, Herning, og Kommunikatonscentret Region H
Orange slide der beskriver hvad DTHS er
Grafik med oversigt over de dele, der giver helhedsforståelse
Oversigt over de symptomer, som borgere med hjernerustelse henvender sig til kommunikationscentret med
Oversigt med udfordringer i hverdagen hos den ramte
Oversigt over alle aktører hos ramte
Tiltag ved symptomer på hjernerystelse
Slide med overskriften "helhedsforståelse er nødvedig"
Slide fra enter for Kommunikation der viser tværfaglige hjernerystelsestilbud og kontaktoplysninger
Slide fra kommunikationscentret Region H der viser tværfaglige hjernerystelsestilbud og kontaktoplysninger
Første slide i serie med oversigt over DTHS instutioner i Danmark