Arbejdsmiljøkonsulent Søren Bjerregaard Kjær om hjernerystelse, stress og arbejde


Søren Bjerregaard Kjær er arbejdsmiljøkonsulent hos fagforeningen DM. Han fortæller, at skærm- og vidensarbejde ofte kan være udfordrende og stressende for ramte akademikere, og at det er vigtigt, at de bliver mødt med hensyn og forståelse for deres udfordringer. Læs Sørens uddybende svar om hjernerystelse, stress og arbejde og få råd til, hvordan arbejdspladser kan støtte ramte, så de ikke får stress oveni hjernerystelsen.

1. maj 2022


Er der bestemte arbejdsvilkår, som stresser ramte med hjernerystelse ifølge jer?

Det korte svar er, at det afhænger af den enkelte og den enkeltes situation. For ligesom hver hjernerystelse rammer forskelligt, så er et stressforløb også forskelligt. Ligesom de organisatoriske og personlige forhold omkring den enkelte er det. Når det så er sagt, så har vi hos DM jo at gøre med akademikere, der ofte bestrider det, vi kan kalde videnarbejde. Her er der ofte behov for at man er selvledende ligesom videnarbejde i perioder kræver høj grad af koncentration og højt kognitivt arbejdstempo. Og allerede her er det noget af det, som typisk kan være udfordrende, hvis man lider af følgerne fra en hjernerystelse. Læg så dertil de relationelle udfordringer der kan være i et job. Mange videnarbejdere har i høj grad brug for at kommunikere og koordinere med andre. Selv hvis relationerne til både chefer og kolleger er gode, kan de være komplekse at navigere i. Og sidst men ikke mindst må jeg jo også nævne skærmarbejde, som er meget udbredt blandt vidensmedarbejdere. Det vil altså sige det at arbejde ved en computer. Mange kan jo ikke passe deres arbejde uden. Og her er dem der lider af følgerne af en hjernerystelse særligt udsatte. For det at kigge på skærm er ofte ikke så godt for dem – og gør de det alligevel kan det forværre de følger de lider af og herunder øge risikoen for at de oplever symptomer på stress.

Er der bestemte grupper af ramte, som også er i risiko for at få stress oveni i hjernerystelsen?

Det er ikke et helt enkelt spørgsmål. For hvilken gruppe-inddeling skulle vi relatere til. Så vidt jeg husker, så er kvinder i større risiko for at få et langvarigt forløb med følger efter hjernerystelse. Risikoen for et langvarigt forløb er desuden stigende i takt med alderen. Kigger vi særligt på erfaringerne fra vores forening, så har vi haft flere yngre kvinder, som har været udsat for lange forløb. Der er meget på spil for dem (fx at de er nye på arbejdsmarkedet, at de er i gang med at etablere sig privat) og det kan være faktorer, som øger risikoen for dem.

Hvordan kan det påvirke de ramte at blive stresset i det kommunale system, fx ift. virksomhedspraktik eller ressourceforløb?

Her er det svært at sige noget helt klart entydigt. Som spørgsmålet er formuleret, så er det jo klart at en dårligt tilrettelagt virksomhedspraktik eller ressourceforløb selvfølgelig kan påvirke den hjernerystelses og stressramte negativt. Omvendt kan et veltilrettelagt forløb være medvirkende til at bringe den ramte godt tilbage på arbejdsmarkedet. Men det afhænger som sagt af forløbet og om der tages det rette hensyn til den enkelte fra de forskellige parter i praktikforløbet og ressourceforløbet.

Kan eksisterende arbejdspladser, kollegers og chefers forventninger og manglende forståelse for den ramtes situation også gøre ramte stressede?

Det korte svar er ja. For hvis man ikke forstår at den der lider af følgerne af en hjernerystelse ikke kan, til trods for vedkommende umiddelbart fremstår sund og rask på overfladen, arbejde som før hjernerystelsen, så stiger risikoen for at den ramte kan blive udsat for stress. For der skal i perioden hvor den ramte lider af følgerne af hjernerystelsen selvfølgelig tages særlige hensyn som er tilpasset den enkelte og de symptomer vedkommende har. Og er der ikke en forståelse for det, så stiger risikoen for at forværre vedkommendes situation – både en forværring af følgerne af hjernerystelsen og risikoen for at udvikle stress.

Hvordan skal man støtte ramte, så de ikke får stress oveni i hjernerystelsen?  

Tilstræbe den rette indretningen af arbejdet. Og indretning kan handle om mange ting – både omgivelser (fx lyd- og lysforhold), opgavernes mængde, form og indhold, relationerne som den ramte indgår i osv. Først og fremmest kræver det at der tages et individuelt hensyn. Det afhænger altså af hvordan den enkelte er ramt af hjernerystelsen og så løbende tilpasse indretningen af arbejdet i forhold til det. Her er det selvfølgelig afgørende, at de løbende lægefaglige vurderinger af den pågældendes situation indgår – både ved forværring eller forbedring. Men det er ikke altid helt nemt at tilpasse arbejdet. Også selvom arbejdsgiver (og kolleger) kan have de bedste intentioner. Som nævnt ovenfor fylder fx skærmarbejde i vidensarbejdet som kan være et problem i forhold til den ramte. Men det er svært at indrette vidensarbejde uden skærmarbejde.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close