Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Udredning af lydfølsomhed og tinnitus efter hjernerystelse

Audiologopæd, cand.mag., og hørekonsulent Ann Christin Sommer, Kommunikationscenter Region Hovedstad

Forside på præsentation: Udredning af lydfølsomhed og tinnitus efter hjernerystelse
Slide med oversigt over indholdet af præsentation
Slide fra foredrag ved Kommunikationscentret, præsentation af Ann-Christin Sommer Norup
Beskrivelse af Kommunikationscentret Region H
Beskrivelse af hjernerystelsesteamet
Oversigt over hørerelaterede vanskeligheder efter hjernerystelse
Punktoversigt, der beskriver hvad tinnitus er
Kort oversigt over lydfølsomhed
Undersøgelser, der skal foregå hos egen ørelæge eller på audiologisk afdeling før patienten møder hørekonsulenten
Oversigt over, hvordan udredning foregår hos en hørekonsulent
Oversigt over udredning af tinnitus efter hjernerystelse
THI-DK side 1
THI-DK side 2
THI-scroring og graduering side 1 (pointsystem)
THI-scoring og graduering - fortsat
Forklarende slide til brug ved udredning af PCS-ramte
Beskrivelse af hvordan man udreder lysfølsomhed efter hjernerystelse
Uddrag af sprøgeskema brugt til at diagnostisere IHS, side 1
Uddrag af sprøgeskema brugt til at diagnostisere IHS, side 2
Beskrivelse af IHS-score, og hvordan den beregnes
Slide fra kommunikationscentret Region H
Udredning af søvnbesvær ved tinnintus og lydfølsomhed
Beskrivelse af symptomer, der ligger udover PCS
Casehistorie med en mand på 41 år, der oplevede hørerelaterede vanskeligheder efter et fald
Slide fra kommunikationscentret med cases, her om en kvinde på 43 år
Opsummering af foredrag fra kommunikationscentret