Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Som at sætte en mus og en elefant på samme vippe

TV-programmet “Kontant” kunne d. 19.9. berette, at skadelidte nægtes erstatning fra forsikringsselskaber på trods af alvorlige skader, som fx følger efter hjernerystelser. Særligt forsikringsselskabernes brug af speciallæger var under lup, for anvendelsen af læger, som forsikringsselskaberne skal godkende, rummer nemlig en række problemer:

  1. Nogle af de valgte læger underkender systematisk skaderne efter fx hjernerystelser.
  2. De valgte lægers vurdering har for stor vægt ift. andre sundhedsvurderinger.
  3. Forsikringsselskabernes honorarer til lægerne kan påvirke lægernes uvildighed.


Problemerne er desværre alt for kendte for Hjernerystelsesforeningens medlemmer. Vi hører ofte, at helt åbenlyse sammenhænge mellem ulykkestidspunkt og funktionsnedsættelser negligeres, nedtones eller fortoner sig i spekulationer om de skadelidtes motiver. Fejlagtige afvisninger af skadeserstatninger kan have alvorlige økonomiske, psykologiske og sociale konsekvenser for de skadelidte. I modsætning til forsikringsselskaberne har ramte af hjernerystelse i mindre grad:

  1. Tid til at vente på finansiering af behandling og kompensation for løntab.
  2. Juridisk ekspertise til at gennemskue deres rettigheder.
  3. Overskud til at værne om egne rettigheder.


Det er som at sætte en mus og en elefant til at vippe sammen, når det overlades til forsikringsselskabet og den skadelidte selv at blive “enige”. Forsikringsselskabets ord vil altid veje tungest. Derfor bør et lovindgreb, som sikrer følgende forhold vedtages:

  1. Inddragelse af alle relevante sundhedsfaglige vurderinger i afgørelserne. 
  2. National liste over godkendte speciallæger, som skadelidte kan vælge ud fra.
  3. Faste procedurer for og gennemsigtighed ved lægers honorarer i forsikringssager.


Ikke bare vores medlemmer, men også forsikringsbranchen og samfundet generelt er på lang sigt bedst tjent med, at man trygt kan tegne en forsikring i vished om, at hvis man fx får senfølger efter en hjernerystelse, så sikrer loven en uvildig, kompetent og rettidig afgørelse vedrørende retten til kompensation fra forsikringen. Vi håber derfor, at et bredt flertal i folketinget vil bakke op om en lovmæssig regulering af forsikringsbranchens anvendelse af speciallæger, så patienterne ikke fortsat tromles.

For yderligere spørgsmål skriv til: Presse@hjernerystelsesforeningen.dk.

Med venlig hilsen

Hjernerystelsesforeningen