Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hjernerystelses-foreningen på Folkemødet 2024

Kom og mød os på Folkemødet på Bornholm. Alle de debatter vi som patientforening deltager i finder sted i Osteopaternes telt, J52.

Torsdag 13. juni kl. 15.00-15.45: Sundhedsforsikringens rolle i det fremtidige sundhedssystem

Ca. halvdelen af den danske befolkning har en privat sundhedsforsikring. Og de der har dem, benytter sig af dem! Jesper Brask Fischer fra PFA bragte debatten op i hans bog fra sidste år med titlen “Frihed, lighed og velfærd”, ligesom det er kontinuerlig kilde til debat i medierne om sundhed og lighed i det danske sundhedsvæsen. 

Deler det befolkningen i et A og et B hold?  Dem med let tilgang og de andre der pænt må stille sig i køen eller understøtter sundhedsforsikringerne muligheden for at køen til de offentlige tilbud i virkeligheden bliver kortere? 

Hvordan tilgodeser vi alle danskere på den bedst mulige måde med de tilskuds værktøjer som er tilgængelige og hvordan får vi alle mest sundhed for pengene. 

Deltager fra Hjernerystelsesforeningen: Iben Sønderup, Næstformand i Hjernerystelseforeningen.

Fredag 14. juni kl. 11.00-11.45: Digital sundhed i det nære sundhedsvæsen

I følge Sundhedsstyrelsens tal fra 2021 lever ca. en femtedel af alle danskere med langvarige (kroniske) smerter. Kvinder har den højeste forekomst, eller 30 procent, mens 22 procent er mænd. Langvarige smerter, der defineres som smerter der har varet i 3-6 måneder, kan være meget forskelligartede. Herunder f.eks., rygsmerter, nakkesmerter, migræne, posttraumatisk hovedpine, følger efter hjernerystelse, fibromyalgi, leddegigt, slidgigt, psoriasisgigt, lænd- og bækkensmerter efter fødsel m.m. Udover at skulle leve med smerterne, døjer mennesker med langvarige smerter ofte med bl.a., nedsat funktionsevne, søvnproblemer, samt symptomer på angst og depression, der i høj grad går udover deres trivsel og velbefindende. Men hvad kan vi gøre anderledes for denne voksende del af befolkningen? Fokuserer vi tilstrækkeligt på forebyggelse? Hvad kan vi gøre for at disse mennesker trives bedre?

Deltager fra Hjernerystelsesforeningen: Nicolai Aaen, Sekretariatschef Hjernerystelsesforenigen

Fredag 14. juni kl. 15.15-16.00: Trivsel trods langvarige smerter - hvad kan vi gøre anderledes?

I følge Sundhedsstyrelsens tal fra 2021 lever ca. en femtedel af alle danskere med langvarige (kroniske) smerter. Kvinder har den højeste forekomst, eller 30 procent, mens 22 procent er mænd. Langvarige smerter, der defineres som smerter der har varet i 3-6 måneder, kan være meget forskelligartede. Herunder f.eks., rygsmerter, nakkesmerter, migræne, posttraumatisk hovedpine, følger efter hjernerystelse, fibromyalgi, leddegigt, slidgigt, psoriasisgigt, lænd- og bækkensmerter efter fødsel m.m. Udover at skulle leve med smerterne, døjer mennesker med langvarige smerter ofte med bl.a., nedsat funktionsevne, søvnproblemer, samt symptomer på angst og depression, der i høj grad går udover deres trivsel og velbefindende. Men hvad kan vi gøre anderledes for denne voksende del af befolkningen? Fokuserer vi tilstrækkeligt på forebyggelse? Hvad kan vi gøre for at disse mennesker trives bedre?

Deltager fra Hjernerystelsesforeningen: Gitte Maya Elsing, Bestyrelsesmedlem i Hjernerystelsesforeningen

Lørdag 15. juni kl. 14.00-14.45: Debat om Sundhedsstruktur-kommissionens forslag

Her vil vi skabe en debat om det fremtidige nære sundhedsvæsen, hvor repræsentanter fra forskellige organisationer, foreninger og forsikringsselskaber debatterer Sundhedsstrukturkommissionens forslag, som forhåbentlig er blevet publiceret inden Folkemødet. Deltagerne giver deres bud på hvorvidt deres input og behov er blevet imødekommet i de endelige forslag, eller om der fortsat er plads til forbedringer.

Hvad kunne have set anderledes ud? Hvori ligger styrkerne og svaghederne i de forskellige forslag, set ud fra repræsentanternes udgangspunkter? Er der nogle ”lavthængende frugter”, der er forholdsvis nemme at implementere, og nogle udfordringer der synes svære at implementere? Hvordan sikrer vi, at forslagene bliver implementeret?

Deltager fra Hjernerystelsesforeningen: Nicolai Aaen, Sekretariatschef Hjernerystelsesforenigen

I forbindelse med Folkemødet arrangerer vi også en hyggelig fælles samsynsvandring Torsdag d. 13. juni kl. 16.15.