Dagsorden for Generalforsamling hos Lokalforening Aarhus Hjernerystelsesforeningen?                             
        1. januar - 2017 - kl.13.00 - 13.30
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forpersonens beretning til godkendelse
 3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet 2 forslag rettidigt til dagsorden. Det drejer sig om to forslag til vedtægtsændringer og der gælder ifølge vedtægterne følgende for at disse forslag kan vedtages:

 • Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Landsforeningen skal orienteres om og godkende alle vedtægtsændringer.

4.a. Første indkomne forslag - ændring af foreningens vedtægter.

Lyder nu:

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over

for bestyrelsen.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har

modtaget anmodningen. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

Forslået ændret til:

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over

for bestyrelsen eller når mindst halvdelen af den siddende bestyrelsen fremsætter anmodning herom på et bestyrelsesmøde.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har

modtaget eller fremsat anmodningen. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

4.b. Andet indkomne forslag - ændring af foreningens vedtægter.

Lyder nu:

 • 6. Bestyrelsen

Stk. 1.

Lokalforeningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5

bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden er et år. Afhængig af udvist interesse, vælges et antal suppleanter til indtrædelse i

bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder permanent i valgperioden.

Senest 28 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen

blandt sine medlemmer vælger forperson, næstforperson og kasserer.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen leder lokalforeningen i

overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte arbejdsgrupper til

varetagelse af afgrænsede opgaver.

Forslået ændret til:

 • 6. Bestyrelsen

Stk. 1.

Lokalforeningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5

Bestyrelsesmedlemmer - såfremt et mindre antal end 5 stiller op til bestyrelsen udgør dette antal bestyrelsen - dog skal der mindst være 3 personer i bestyrelsen.

Valgperioden er et år. Afhængig af udvist interesse, vælges et antal suppleanter til indtrædelse i

bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder permanent i valgperioden.

Senest 28 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen

blandt sine medlemmer vælger forperson, næstforperson og kasserer.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen leder lokalforeningen i

overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte arbejdsgrupper til

varetagelse af afgrænsede opgaver.

 1. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

  

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookiepolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges udelukkende på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Ingen personlige oplysninger eller sporingscookies bliver i den forbindelse registreret, gemt eller delt med tredjepart, samt benyttes ingen analyseværktøjer til registrering af brugerens adfærd på hjemmesiden. Hjemmesiden gør brug af dataminimeringsprincippet.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Close