Fysioterapeut og projektleder Peter Martin B. Sørensen om hvordan du får mest ud af dit forløb hos kommunen


Peter Martin B. Sørensen er uddannet fysioterapeut og projektleder på Brøndby Kommunes projekt "Når hjernen gør ondt", som arbejder med at hjælpe ramte med at få tilknytning til arbejdsmarkedet igen

Vi har stillet Peter Martin en række spørgsmål, så du kan blive klogere på hvordan du bedst forbereder dig på dit samarbejde med kommunen

Hvad gør I særligt i Brøndby kommune for folk ramt af senfølger efter en hjernerystelse?

Tilbuddet til personer med senfølger efter hjernerystelse er i Brøndby kommune forankret i Jobcenteret. Når de i Jobcenteret får kendskab til problematikken, henviser de til et forløb ved genoptræningsenheden – Træningscenter Brøndby. På Træningscenter Brøndby bliver borgeren mødt af en hjerneskadekoordinator, hvis rolle er at holde en rød tråd i forløbet, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Efter opstarten bliver der lagt en plan for hvilke indsatser der er behov for, og hvilke indsatser, som skal prioriteres først.

Vi er fuldt ud klar over, at det er meget individuelt hvad folk kan og hvilke udfordringer de har, så derfor skræddersyer vi forløbene i samarbejde med den enkelte borger. Vi har også mulighed for at opstarte forløb hos vores eksterne samarbejdspartnere – neuropsykolog og neurooptometrist. Der bliver selvfølgelig løbene koordineret med Jobcenteret, så sagsbehandler er orienteret om processen. Fra Jobcenterets side har de mulighed for at tilknytte en mentor og/eller en virksomhedskonsulent.

Overordnet er målet fra Jobcenterets og Træningscenterets side at afklare den enkeltes arbejdsmæssige formåen. Om borgeren kommer tilbage til fuldtidsbeskæftigelse, deltidsbeskæftigelse, fleksjob eller andet er ikke afgørende for os.

Hvad er det vigtigt at overveje inden man tager del i jeres commotio forløb?

Det er en hjælp for os, hvis borgeren har nogle klare mål for forløbet, som vi kan arbejde hen i mod. Også gerne delmål.

Derudover er det en god idé at gøre sig tanker om, at forløbet godt kan havde en indflydelse på din hverdag i flere måneder. Der er ikke et quick fix, når det kommer til senfølger efter hjernerystelse. Det er et langt sejt træk. Nogle interventioner kan være ressourcekrævende, som f.eks. synstræning ved neurooptometristerne. Det er derfor en god idé at være afklaret med, at du skal arbejde med øvelser, struktur og egne vaner i løbet af forløbet.

Det er også vigtigt at overveje, om dine pårørende skal være en aktiv del af forløbet. Ikke fordi de skal med til interventioner, men vi oplever, at det er en klar fordel, når familie og venner har forståelse for de udfordringer, som den enkelte har. Dine nære venner kan f.eks. træne sociale sammenkomster med dig, hvis de har en forståelse for, at du trækker dig efter f.eks. 25 minutters samvær.

Ydermere er det en fordel for os, hvis du selv ved hvilken personlighedstype du er. Er du god til frie rammer, eller har du behov for en klar stringent plan? Har du behov for meget eller lidt feedback? Er du god til at kaste dig ud i ting på egen hånd, eller foretrækker du at afprøve nye ting i trygge rammer? Det gør det nemmere for os at hjælpe dig bedst muligt fra starten af forløbet, hvis du selv er klar over hvilken tilgang, der er optimal for dig.

Hvordan skal man forberede sig, når man skal indgå i et samarbejde med kommunen?

Man skal sætte sig ind i, hvad det præcist er din kommune kan tilbyde. Der er forskelle fra kommune til kommune. Derudover er det en god idé at forventningsafstemme med din sagsbehandler og/eller terapeut. Vi vil rigtig gerne gøre alt hvad vi kan for jer, men der er desværre grænser for hvad kommunen kan tilbyde. Personligt synes jeg, at Brøndby kommune strækker sig meget langt for borgerne, men alligevel oplever vi nogle gange, at der er urealistiske forventninger til, hvad kommunen skal levere. Dette gælder ikke specifikt borgere med senfølger efter hjernerystelse. Det er mere en generel opfordring til forventningsafstemning.

Hvad kendetegner forskellene på et godt og et dårligt forløb for borgeren?

Det er faktisk lidt svært at svare på, fordi alle kommer med forskellige udfordringer, forskellig baggrund, økonomisk situation osv. Generelt ser vi, at jo før personer med senfølger efter hjernerystelse kommer i forløb hos os, jo større er chancen for, at de kommer tilbage til det de kunne før. Og jo kortere er forløbet.

Men indstillingen hos den enkelte har en stor betydning. De personer, som ikke vil indse, at de ikke bliver ”100 procent sig selv igen”, de er sværere at hjælpe videre, end dem som ”acceptere” det nye udgangspunkt. Men det svære er også, at ikke alle skal nå den accept, fordi de godt kan komme tilbage til deres gamle funktionsniveau.

Min personlige oplevelse er, at de personer, som er bedst til at være egoistiske, også er dem, som kommer længst. Her skal egoistisk forstås på en positiv måde. En som tør gå pludseligt fra en social sammenhæng, fordi personen har behov for en pause. En som tør gå fra en halvfærdig opgave i hjemmet eller på arbejdet, fordi personen har behov for en pause. Nogle personer tør ikke gøre dette, fordi det kan opfattes som uhøfligt, sløset eller uprofessionelt. Normalt er pligtopfyldenhed en god egenskab ved personer, men når man skal retur fra en hjernerystelse, oplever jeg at det kan være en hæmsko.

Hvad er dit bedste råd til en borger der gerne vil have det meste ud af sin kommunes tilbud?

Mit råd er, at du skal være dig selv. Fortæl os præcis hvem du er, og hvilke udfordringer du har. Lad være med at pynte på noget, for det gør det kun sværere for os at hjælpe dig. Jeg er klar over, at det kan være grænseoverskridende at åbne sig helt op over for personer, som ikke deler noget af sig selv. Men det er den bedste måde at hjælpe dig selv på – og vi har tavshedspligt. Derudover er der én ting, som jeg siger til alle jeg ser. Det er okay at være egoistisk, når man har senfølger efter en hjernerystelse.
Hjerneskadekoordinator Margit Andersen om samarbejdet med kommunen


Margit Andersen er hjerneskadekoordinator i Middelfart Kommune, hvor hun bl.a. hjælper hjernerystelsesramte med at få et overblik over de muligheder de måtte have og være med til at sikre et velfungerende og sammenhængende forløb på tværs af forvaltninger.

Margit er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring med at arbejde med og vejlede hjernerystelsesramte.

Vi har stillet Margit en række spørgsmål, så du kan blive klogere på, hvordan du får mest muligt ud af dit samarbejde med kommunen.

Hvordan forbereder man sig bedst inden man mødes med kommunen for første gang?

Indgangen til Kommunen kan være mange. Typisk vil første kontakt som hjernerystelsesramt være kontakt til kommunens jobcenter.

Som borger kan det anbefales at søge på hjemkommunens hjemmeside om der er ansat en hjerneskadekoordinator. Det er ikke alle hjerneskadekoordinatorer, der har forløb til borgere med følgevirkninger efter hjernerystelse, men det vil alligevel være en god idé at kontakte vedkommende for yderligere rådgivning og vejledning forhold til hvad den enkelte kommune har af tilbud.

Her i Middelfart Kommune er aftalen mellem jobcenter og mig som hjerneskadekoordinator, at de informerer borgere, der er sygemeldte med følger efter hjernerystelse, om min funktion. De spørger borgerne om de ønsker kontakt. Ifølge jobcentret siger langt de fleste ja til at blive kontaktet for rådgivning og drøftelse af muligheder i forhold til vejledning, behandling, træning og støtte til tilbagevenden til job/studie.

Hvad er det for konkret hjælp som i kan bidrage med til dem der er ramte med senfølger efter hjernerystelse?

Konkret kan jeg bidrage med større viden til den enkelte om de følgevirkninger man har fået som følge af hjernerystelsen. Jeg kan ligeledes bidrage med vejledning i forhold til hvordan man får forvaltet sin forhåndenværende energi på den mest hensigtsmæssige måder. Herunder vigtigheden af for eksempel pauser.

Ud fra den enkeltes oplevelse af udfordringer, kan jeg vejlede i forhold til mulige behandlings- og træningsindsatser samt henvise til kommunal specialundervisning.

Specialundervisningsforløb i kommunalt regi varetages af neurofaglig uddannet ergoterapeut, enten som individuelle forløb eller holdundervisning.

Jeg kan deltage i møder med jobcenter, yde rådgivning til arbejdsplads og vejlede i forhold til opstart på job igen.

Er der noget som ramte skal være særligt opmærksomme på når de indgår i et forløb hos kommunen?

Hvis der ikke er kontakt til hjerneskadekoordinator, der kan støtte op om koordinering og sammenhæng i forløbet, så er en anden medarbejder i tovholderfunktion hjælpsomt. Det godt at opfordre til at de medarbejdere man kan have kontakt til på tværs af afdelinger som f.eks. træning, handicap, specialundervisning og jobcenter taler sammen, således ens forløb bliver så koordineret og sammenhængende som muligt.

Møder du nogle misforståelser ift. hvad sådant et samarbejde indebærer, og hvad er de i så fald?

Jeg oplever ikke der er misforståelser i det samarbejde jeg har med borgerne i forhold til forståelsen af hvad jeg kan tilbyde og hvad der er muligt, at jeg kan henvise til.

Min oplevelse er, at hovedparten af de borgere, der får kontakt til jobcentret, bliver mødt med viden og forståelse for de udfordringer som følger efter hjernerystelse kan give. Dette skyldes at jobcentret har et team af sagsbehandlere med mere specifik viden og erfaring indenfor hjerneskadeområdet der kobles på, når der er tale om følger efter hjernerystelse.

Det er primært ved ældre skader, der har været misforståelser i forløbene, fordi viden ikke tidligere har været så stor omkring følgevirkninger efter hjernerystelser.

Hvad skal man gøre, hvis man vil have det bedst mulige forløb?

Det er vigtigt at være så konkret som muligt med beskrivelse af de symptomer man oplever og beskrivelse af det der har været årsag til følgerne efter hjernerystelse.

Søg viden om følgevirkninger.

Det er vigtigt at være tro mod de symptomer man oplever og få sagt fra, hvis de indsatser der lægges op til bliver for udfordrende.

Ellers er det selvfølgelig vigtigt at fortsat at holde sig i gang og deltage aktivt i de tilbud, der bliver tilbudt.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Se vores privatlivspolitik

Følg os

Følg vores aktiviteter på nettet og lær os bedre at kende.

Kontakt os

Vermlandsgade 51, 1. sal 
2300 København S
Tlf.: 29 73 72 11
kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
CVR: 34775184


SAMARBEJDSPARTNERE

Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af ​​cookies. Mere information


Cookie- og privatlivspolitik for HjernerystelsesforeningenHjemmeside og cookies

Cookies bruges på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside til at håndtere korrekt visning af produkter lagt i indkøbskurv eller korrekt fremvisning af sidens skrifttype og layout. Derudover bruger siden cookies til at registrere webtraffik samt hvilke sider som besøges via Google Analytics.

Hjernerystelsesforeningen bruger Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler, der indsættes på computeren for at gøre det muligt at analysere, hvordan brugerne benytter webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om, hvordan du bruger webstedet (herunder din IP-adresse) overføres til og lagres af Google på servere i USA. Ved aktivering af IP-anonymisering afkorter/anonymiserer Google den sidste oktet i IP-adressen til EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det sker kun undtagelsesvis, at hele IP-adressen sendes til og afkortes af Google-servere i USA. Google bruger på vegne af webstedsudbyderen disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til webstedsoperatører og levere andre services med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsudbyderen. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browseren. Dog skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle funktionerne på webstedet, hvis du gør det. Desuden kan du forhindre Google i at indsamle og bruge data (cookies og IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillad cookies" for at siden gengives korrekt. Hvis der fortsættes med brugen af denne hjemmeside uden at ændre cookie-indstillinger, eller der klikkes på "Accepter", samtykkes til dette.

Databehandling og privatlivspolitik

Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordningen (GDPR - regulativ 2016/679) ikrafttræden d. 25 maj 2018, tilsiges en række rettigheder og oplysningspligter ved behandling af persondata. Følgende sektion redegører for rettigheder og lovpligtig information vedrørende Hjernerystelsesforeningens behandling af persondata.


1. Formål og opbevaringsperiode af persondata

1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Ved køb af medlemskab hos Hjernerystelsesforeningen afgives personoplysninger. Behandlingen af disse, er nødvendige i henhold til at opfylde betingelser og services knyttet til medlemskabet. Personlige oplysninger som fornavn, efternavn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt telefonnummer, er betingelser for at kunne udsende nyhedsbreve, informere om lokale tiltag, herunder oprettelse af lokalforeninger samt foredrag, udsende medlemsopkrævninger og verificere gyldigt medlemskab ved tilbudte rådgivningsarter. Derudover fremsendes brugerens IP-adresse automatisk ved digital kommunikation, som eksempelvis når indtastet medlemsinformation sendes til Hjernerystelsesforeningen eller via anden skriftlig digital kommunikation (email mm.).  

Der bliver ikke anmodet om følsomme personlige oplysninger som f.eks. religiøse, politiske, etniske eller helbredsmæssige forhold og disse oplysninger bliver kun behandlet i det omfang at disse konkret videregives af pågældende person.

1.2 Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger oplyst i forbindelse med medlemskab, opbevares på servere med adgangsstyring og kan kun tilgås af udvalgte betroede medarbejder.

1.3 Tidsrum for behandling af personoplysninger

Oplysninger afgivet til Hjernerystelsesforeningen gemmes som udgangspunkt i op til 18 måneder eller indtil dataejer beder om sletning af oplysninger. Tidsrummet forlænges tilsvarende ved fornyelse af medlemskab i op til 18 måneder. Personoplysninger relateret til tidligere medlemskaber, slettes efter udsendelse af sidste rykker, hvis ikke der finder en fornyelse sted.


2. Deling af personoplysninger

Personoplysninger deles kun i det omfang det er nødvendigt i henhold til at opfylde medlemskabet ved Hjernerystelsesforeningen.

2.1 Indmelding

Informationer om indmeldingen sendes til Hjernerystelsesforeningen i krypteret form via en emailudbyder, der opbevarer forespørgslen. En kopi af medlemsanmodningen opvares også midlertidigt på hjemmesideudbyderens server på en beskyttet database.

2.2 Betalingsopkrævning

Til udsendelse af FI-kreditor kort og træk over Betalingsservice benytter Hjernerystelsesforeningen NETS (BetalingsserviceWEB). Afsendelse af FI-kort gør brug af medlemsoplysninger som navn, adresse og postnummer som opbevares hos NETS.

2.3 Nyhedsbrev

Til afsendelse af nyhedsbreve deles emailadresse med mailserviceudbyderen (Mailchimp). Der er indgået en databehandleraftale mellem Mailchimp og Hjernerystelsesforeningen. Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet.

Brugere af Hjernerystelsesforeningen kan til enhver tid gøre indsigelse i relation til deling af personoplysninger ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på persondata@hjernerystelsesforeningen.dk. Se mere om dine rettigheder under punkt 4 - Forbruger og persondatarettigheder.

For behandling af betalingsoplysninger ved køb af medlemskab ses punkt 3. Behandling af betalingsoplysninger.


3. Behandling af betalingsoplysninger

3.1 Betalingskort

Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS og foregår udenom Hjernerystelsesforeningen. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. For yderligere information henvises til QuickPay ApS.

3.2 MobilePay MyShop

Betaling af medlemskab via MobilePay registreres af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay afgives til Hjernerystelsesforeningen fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Øvrige vilkår kan gøre sig gældende ved brug af MobilePay i henhold til MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.

3.3 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel optræder overførslen i transaktionsoversigten for gældende konto i Spar Nord Bank. Størrelsen for overførte beløb, indbetalingsoplysninger samt øvrige oplysninger som afgivet i supplerende tekstfelt fremgår derudover. Det er ikke muligt at slette indbetalingsinformationer fra kontooversigten.


4. Forbruger- og persondatarettigheder

4.1 Fortrydelsesret (Forbrugeraftaleloven)

Jævnfør Forbrugeraftaleloven, er køb af medlemskab ved Hjernerystelsesforeningen omfattet af 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor bekræftelse af medlemskabets gyldighed gjorde sig gældende.

4.2 Indsigtsretten

En bruger af Hjernerystelsesforeningens tjenester og ydelser har til enhver tid ret til at få indsigt i alle oplysninger og persondata som Hjernerystelsesforeningen har behandlet og lagret for gældende person.

4.3 Retten til at blive glemt

Ved anmodning om slettelse af personoplysninger er Hjernerystelsesforeningen forpligtet til hurtigst muligt at efterkomme anmodelsen og fjerne alle opbevaret personoplysninger.

4.4 Retten til berigtigelse

Ved ændring af personoplysninger såsom adresse eller navn mm., kan en bruger af Hjernerystelsesforeningen anmode om berigtigelse af personoplysninger, så de til enhver tid er korrekte og retvisende for gældende person.

4.5 Retten til indsigelse

Der kan til enhver tid gøres indsigelse eller indvending vedrørende videregivelse af personoplysninger til f.eks. nyhedsbreve, marketing eller andre formål.

4.6 Retten til tilbagekaldelse af samtykke

Forbrugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde afgivet samtykke i alle forhold hvor dette gør sig gældende.

4.7 Retten til dataportabilitet

Alle indsamlet data kan til enhver tid udleveres til rette dataejer med henblik på overførsel til andre udbydere.


5. Kontakt og anmodning vedrørende persondata

Spørgsmål eller benyttelse af persondatarettigheder, kan ske ved henvendelse til Hjernerystelsesforeningen på e-mailadressen:

persondata@hjernerystelsesforeningen.dk


6. Klagerettigheder

Datatilsynet er øverste ansvarlige myndighed i forhold vedrørende persondataretsmæssig håndhævelse. Ved mistanke om brud på persondataforordningen, har man ret til at henvende sig til Datatilsynet med henblik på at oprette en klagesag. For mere information kan man besøge Datatilsynets vejledning til klagehenvendelser eller gå ind på Datatilsynets hjemmeside og læse mere. 

Sidst opdateret: 7. maj 2018Close