Bliv hørt og gør en forskel

Efter en usædvanlig tid med restriktioner og social afstand, har vi nu endelig mulighed for igen at mødes fysisk under forsvarlige vilkår. Det er derfor tid til at afholde Hjernerystelsesforeningens Årsmøde & Generalforsamling for 2021. Kom og vær med!
Årsmøde Generalforsamling 2021

I år mødes vi

Lørdag den 19. juni 2021
Kl. 13:30 – ca. 15:30

Voxeværket
Vermlandsgade 51, 2. sal
2300 København S

Hjernerystelsesforeningens Årsmøde & Generalforsamling er det forum, hvor vi sammen gør status over året der gik og fastlægger kursen fremover. Vi vælger hovedbestyrelse, drøfter arbejdsprogram og målsætninger – og ikke mindst møder vi hinanden ansigt til ansigt. Som medlem har du kort sagt mulighed for at sætte dit præg på Hjernerystelsesforeningen ved at deltage.
 

Vi holder flere pauser undervejs, og der vil være et stillerum til rådighed. Vi forsøger at holde tidsplanen bedst muligt. Vi byder på let forplejning (te, kaffe mv.), og der er også mulighed for at blive lidt og sludre bagefter, for dem som har lyst.

Engagér dig

Har du overvejet at stille op til hovedbestyrelsen? Jo flere vi er til at løfte opgaven, desto stærkere står vi i fremtiden! Vi vil meget gerne opfordre også pårørende til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Er du interesseret i at vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen, kan du læse mere her – eller du kan læse tidligere bestyrelsesmedlem Johans fortællinger om, hvorfor han valgte at gå ind i bestyrelsen.

Praktisk info

Du skal have betalt medlemsbidrag for 2021 senest én uge før Årsmødet for at kunne stemme til generalforsamlingen og/eller stille op til hovedbestyrelsen. 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Læs mere i vedtægterne.

Dagsorden for Hjernerystelsesforeningens ordinære generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  • Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemsbidrag
  • Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
  • Valg af intern revisor
  • Eventuelt

Tilmelding til Årsmøde & Generalforsamling 2021

Tilmelding er påkrævet og gøres HER.

Vi glæder os rigtig meget til at fortsætte udviklingen af Hjernerystelsesforeningen i 2021 – og til at møde dig på Årsmødet og høre dine tanker om og idéer til patientforeningens arbejde!

Med venlig hilsen